(1)

Nätverksträff: Mat för staden – Naturbruksskolornas nya roll

Bristande matsäkerhet, bland annat på grund av beroendet av det globala matsystemet, är en akut utmaning vi idag står inför på lokal nivå. Vilken roll kan Naturbruksskolorna spela i omställningen till ett mer hållbart samhälle?

Flera naturbruksskolor i regionen har lagts ned på grund av vikande söktryck, men några av dem uppstår i ny tappning. Exempelvis i Angered där matproduktion för stadens konsumenter är i fokus. Verksamheterna inriktas mot nya studentgrupper.

Jan Anderson, utbildningssamordnare i regionen som ska leda arbetet med Naturbruksskolan i Angered, är inbjuden för att informera om planer för den nya verksamheten. Tillsammans undersöker vi vilka utmaningar deltagarna ser på hemmaplan med koppling till det urbana matsystemet, och diskuterar Naturbruksskolornas möjlighet att möta dessa.

Träffen arrangeras av Mistra Urban Futures nätverk Urban Mat, som samlar forskare, praktiker, politiker och andra samhällsaktörer från ideella föreningar och småföretag. Nätverket syftar bland annat till ett utvidgat samarbete mellan forskning och praktik kring matförsörjningsfrågor och urban resiliens.

Datum och tid: tisdagen 20 februari, 14-16 (fika ingår)
Plats: Mistra Urban Futures
Arrangör: Mistra Urban Futures nätverk Urban Mat
Anmälan: senast 16 februari

För vem? I första hand för deltagare i nätverket Urban Mat. Även du som arbetar med, har forskningsintresse av eller på andra sätt är involverad i frågor som rör urban mat är välkommen att delta.

Kontakt:
Gunilla Almered Olsson, Professor i Humanekologi, Institutionen för Globala studier vid GU
gunilla.olsson@globalstudies.gu.se

Ulla Lundgren, Miljöutredare Hållbar Mat, Miljöförvaltningen vid Göteborgs stad
ulla.lundgren@miljo.goteborg.se

Sanna Isemo, Plattformssamordnare, Mistra Urban Futures
sanna.isemo@chalmers.se Anmälan

Bilder från dagen

Alla bilder är fria att använda så länge man anger Mistra Urban Futures som källa. (CC BY 3.0)

DAV04123

Mistra Urban Futures

Läraregatan 2 (Kapellplatsen)