(1)

Nätverksträff i Linköping med nätverket Socialt hållbar transportplanering

Datum: 9 oktober 2019

Plats: VTI:s lokaler Olaus Magnus väg 35, Linköping. Buss från stationen stannar nära, vid FOI-huset bredvid VTI.

Tid: 12.15-17.00, med start för lunch 11.30

Lunch kommer att ingå

För vem? Forskare, tjänstepersoner, konsulter m.fl. 

Sista datum för anmälan: 2 oktober

Välkommen till årets tredje träff inom Nätverket för Socialt hållbar transportplanering
 

Denna gång är Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI) värd och vi träffas i Linköping, men som vanligt är det möjligt att ta del av föreläsningarna via Skype. Uppge i anmälningslänken om du deltar i Skype-möte.

Nätverksträffen arrangeras i anslutning till en internationell forskarworkshop och vissa föredrag kommer hållas på engelska. Samtal i grupper kommer dock att hållas på svenska.

Dagens tema är Metoder och arbetssätt. Ämnet exemplifieras med fokus på rättvis kollektivtrafik.

Föredragshållare är:
• Caroline Mullen, University of Leeds. Carolines forskargrupp bedriver forskning om bland annat rättvisa, vilka som har råd att färdas hållbart och hur energisnål mobilitet kan bli säker och jämlik. 
•Jessica Berg, VTI. Jessica kommer att ge en fördjupning i social exkludering och transportplanering ur ett svenskt perspektiv. 
• Lena Levin, VTI. Lena kommer att berätta om hur man kan arbeta med mentala kartor för att ta fram kunskapsunderlag för sociala konsekvensanalyser (SKA).

I en gruppövning  kommer deltagarna därefter att pröva på mentala kartor som verktyg för att ta fram kunskap om rättvis kollektivtrafik.

PROGRAM
11.30-12.15 Lunch
12.15-12.45 Välkomna! Lena Levin från VTI samt Ana Gil Solá och Maja Wadstein, nätverkssamordnare
12.45-14.00 Mobilitet och tillgänglighet hos boende i socialt utsatta områden- ur ett engelskt och svenskt perspektiv, Caroline Mullen, University of Leeds och Jessica Berg, VTI. 
14.00-14.30 Mentala kartor som metod för social konsekvensanalys vid planering av nya kollektivtrafiklägen, Lena Levin, VTI.
14.30-14.45 Fika
14.45-16.00 Gruppövning
16.00-17.00 Summering och avslutning

Du är välkommen att anmäla dig  här

Det är viktigt att du uppger i anmälningslänken om du tänker att delta i Skype-möte! 

ANMÄL DIG SENAST 2 oktober.

Anmälan är bindande och utnyttjas inte anmäld plats debiteras en avgift på 300 kronor. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person. 

VAD ÄR NÄTVERKET SOCIAL HÅLLBAR TRANSPORTPLANERING?
Nätverket välkomnar både praktiker och forskare med intresse för att utveckla fältet socialt hållbar transportplanering. Nätverkets första mål är att skapa samförståelse mellan planerare på lokal, regional och statlig nivå, och mellan planering och forskning. Med planering menas all samhällsplanering som påverkar människors transporter, dvs. i bred bemärkelse: fysisk, folkhälsa, inom sociala området, miljö, etc. Kompetensen finns inom flera olika områden, tillsammans får vi en bättre helhetsförståelse.
Nätverkets andra andra mål är att bidra till ny kunskap genom att skapa förutsättningar för att formulera och utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt som är aktuella och relevanta för både planering och forskning.  Nätverket är öppet och träffas cirka tre gånger per år i olika städer i Sverige. 

Kontakt: Ana Gil Solá
ana.gilsola@geography.gu.se, Avdelningen för Kulturgeografi vid Göteborgs universitet.

Karta:  https://kartor.eniro.se/m/nFcId 

Väl mött!

Arrangör: Mistra Urban Futures, Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs universitet och Trafikverket, tillsammans med Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI).

Kontaktperson: Ana Gil Solá, ana.gilsola@geography.gu.se 

 Foto: Leif Ingvarson, Moshphoto.

 

Olaus Magnus väg 35, Linköping