(1)

Välkommen till träff nätverket socialt hållbar transportplanering

Den 30 januari välkomnar vi det nya året med en träff inom nätverket för Socialt hållbar transport-planering.  Dagens tema är organisation, styrning och processer. Frågeställningar som kommer att beröras är:

  • Hur organiserar vi oss och hur styr vi mot en socialt hållbar transportplanering? 
  • Hur kan social hållbarhet integreras i transportplaneringsprocesser? 
  • Vilka hinder, fallgropar och framgångsfaktorer finns?

Under träffen tar vi del av inspirationsföreläsare som ramar in temat. Bland annat kommer Heiti Ernits från RISE och Carola Samuelsson från Borås stad att berätta om innovationsplattformen Borås, en arena som stöttar innovationer inom hållbar stadsutveckling från idé till implementering i Borås.
Därefter ägnas dagen åt en workshop som syftar till att synliggöra den kunskap som finns hos deltagarna och gemensamt bygga kunskap kring temat.

När: onsdag 30 januari klockan 10.00, start för fika 09.30. 
Var: Veras Gräsmatta, Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg.

PROGRAM

09.30-10.00 Fika
10.00-10.15 Introduktion till dagen
10.15-11.15 Inspirationsföreläsning
11.15-12.15 Workshop start
12.15-13.00 Mingellunch
13.00-14.30 Workshop fortsätter
14.30-15.00 Summering av dagen

Du är välkommen att anmäla dig  här

ANMÄL DIG SENAST 23 JANUARI .

VAD ÄR NÄTVERKET SOCIAL HÅLLBAR TRANSPORTPLANERING?
Nätverket välkomnar både praktiker och forskare med intresse för att utveckla fältet social hållbar transport-planering. Nätverkets första mål är att skapa samförståelse mellan planerare på lokal, regional och statlig nivå, och mellan planering och forskning. Med planering menas all samhällsplanering som påverkar människors transporter, dvs. i bred bemärkelse: fysisk, folkhälsa, inom sociala området, miljö, etc. Kompetensen finns inom flera olika områden, tillsammans får vi en bättre helhetsförståelse.
Det andra målet är att nätverket bidrar till ny kunskap genom att skapa förutsättningar för att formulera och utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt som är aktuella och relevanta för både planering och forskning. 
Nätverket är öppet och träffas ca tre gånger per år i olika städer i Sverige. 

Väl mött!
lisa.strom@goteborgsregionen.se Göteborgsregionen GR

Ana Gil Solá Avdelningen för Kulturgeografi vid Göteborgs universitet.

Photo by: Göteborgsregionen. 

Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg