(1)

 

Nätverksträff: 4 februari 2019

Lär-SUD bjuder in till PROJEKTVERKSTAD 

Har du en idé som du vill förverkliga? Vill du få tips på källa att söka pengar från? Vill du träffa andra som har idéer kring projekt? 

Välkommen till PROJEKTVERKSTAD i nätverket Lär-SUD! 

Magdalena Taube, forskare vid Göteborgs universitet, berättar om erfarenheterna från den första utlysningen av ULF-avtal. ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. 

Mikael Olsson, forskare vid Göteborgs universitet. Genom skolprojektet VIRTUE kan lärare och elever lära sig om och studera biologisk mångfald i olika vattenmiljöer. VIRTUEs fokus är påväxt av djur och alger på CD-liknande skivor. VIRTUE syftar till att stimulera intresset för naturvetenskap hos elever men bidrar också till fortbildning av lärare. Skolprojektet kan anpassas till olika åldrar och mognadsgrad. VIRTUE-s utvecklas nu till en europeisk skolresurs med stöd av Erasmus+.

Minna Thunberg, UHR, Universitets-och högskolerådet. Hur kan skolan samverka med olika organisationer inom olika utbildningsområden genom internationella samarbeten?  Inom ramen för Universitets-och högskolerådets internationella program är det möjligt att arbeta tillsammans med andra länder och olika typer av organisationer för att utveckla förskolan/skolans undervisning och övergripande arbete.   

Du kommer att få mer information om UHR:s olika bidragsfinansierade program, ta del av goda exempel, identifiera de behov förskolan/skolan har och börja skissa på projektidéer.

Var & När? 

Dag: 4 februari 2019

Tid: kl. 14-16:30, inklusive fika och mingel

Plats: Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8.
Buss 60, hållplats Vagnhallen Gårda. Från Centralstationen till Vagnhallen Gårda tar det 5 minuter med buss 60. Spårvagn 1, 3, 6 och 8 samt ett flertal bussar går till hållplats Svingeln. Promenadavstånd till GR ca 300 m. Se mer info om kollektivtrafiken på www.vasttrafik.se

För vem?

Lär-SUD riktar sig till lärare, pedagoger, skolledare och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling.

Anmäl dig här senast den 29 januari.

Kontakta rebecka.jorquera@chalmers.se för mer information.

Arrangör

Mistra Urban Futures i samarbete med Göteborgs centrum för hållbar utveckling - GMV, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan och GR Utbildning.

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare och att bidra till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling.

 

Foto: Angelina Litvin/Unspslash.

Filer

  • Introduktion Presentation PP GR Andrea Kihl
  • Presentation PP Magdalena Taube ULF
  • Presentatioin Mikael Olsson PP Virture
  • Presentation Minna Thunberg PP UHR

Anders Personsgatan 8, Göteborg