(1)

Nätverksträff & Workshop: Klimatforskning & Grundskolan

Mistra Urban Futures bjuder in till en nätverksträff där Lär-SUD får ta del av David Anderssons forskning om hur vår konsumtion påverkar utsläppen av växthusgaser. Orsakar en flygresa till New York mer klimatpåverkan än att äta en biff om dagen i ett år? Orsakar en total köksrenovering mer än flygresan? Vi kommer även att få träffa Jennie Jacobi och hennes elever från Sannaskolan som har jobbat tematiskt med hållbar utveckling i samarbete med David och hans kollegor på Chalmers.

Föreläsare

David Andersson, doktor på Chalmers. David ligger bland annat bakom webbtjänsten Svalna som hjälper individer att se växthusgasutsläppen från sin konsumtion. Jennie Jacobi är förstelärare i hållbar utveckling i högstadiet på Sannaskolan och har tillsammans med David genomfört ett tematiskt arbete kring hållbar utveckling med Sannaskolans elever. På nätverksträffen får ni också träffa ett par av eleverna som jobbat med arbetet.

Tid & plats

5 oktober kl. 14.00-16.00, inklusive fika och mingel. Plats: Göteborgs centrum för hållbar utveckling GMV, Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg

För vem

Du som är lärare, pedagog, skolledare, forskare eller på annat sätt arbetar med lärande för hållbar utveckling.

Arrangör

Mistra Urban Futures i samarbete med Göteborgsregionen (GR), Universitet och högskolerådet/Den globala skolan och Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV. Kontakta andrea.kihl@grkom.se för mer information.

Anmäl dig här

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger, skolledare och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare samt till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling.

Filer

Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), Aschebergsg 44, Göteborg

Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg