(1)

Nätverksträff Lär-SUD: Vad utmärker den hållbara skolan?

- om rektors och skolorganisationens roll i lärandet för hållbar utveckling (LHU).

På denna nätverksträff får du ta del av resultaten av flera års studier vid Karlstads universitet där rektorer från LHU-skolor har intervjuats om hur de arbetar med skolorganisationen för att åstadkomma en utbildning av hög kvalitet. Dessutom berättar en av rektorerna vid Hulebäcksgymnasiet om sitt arbete med globala frågor och mänskliga rättigheter.

FÖRELÄSARE
Anna Mogren, doktorand vid Karlstad universitet och regionansvarig för Universitet och högskolerådet/Den globala skolan i Väst samt Börje Persson, rektor vid Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke.

PLATS & TID
Världskulturmuseet i Göteborg, 21 mars kl. 14.00-16.00, inklusive fika och mingel. Anmälan senast 19/3.

FÖR VEM
Du som är lärare, pedagog, skolledare, forskare eller på annat sätt arbetar med lärande om och för hållbar stadsutveckling.

ARRANGÖR 
Mistra Urban Futures i samarbete med Universitet och högskolerådet/Den globala skolan, Världskulturmuseet, GR Utbildning och Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.

Kontakta caroline.petersson@chalmers.se för mer information

Anmäl dig här

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger, skolledare och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare samt till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling.

Världskulturmuseet i Göteborg

Södra Vägen 54