(1)

Medskapande för ett bättre lärande

Vad kan vi lära oss av varandra och av den senaste forskningen för att nå bättre resultat i lärandet om hållbara städer och regioner? Det är huvudfrågan på denna nätverksträff där vi under kreativa former processar fram erfarenheter, kunskaper och idéer som finns inom vårt nätverk. Inledningstalar gör Ingela Bursjöö, Göteborgs första grundskolelektor, med mångårig erfarenhet av lärande för hållbar utveckling.

Ingela Bursjöö

Från vår kick-off i oktober kom ett tydligt önskemål om en erfarenhets-workshop för att ta vara på den kompetens som finns inom gruppen, både i form av kunskap, pedagogiska verktyg och metoder för att överbrygga de hinder som står i vägen för ett lärande som gör skillnad. Som igångsättare för samtalet har vi bett en av nätverkets medlemmar Ingela Bursjöö, med fot både i forskning och praktik, att inleda med sina erfarenheter. De viktigaste resultaten och idéerna från samtalen kommer att presenteras för en särskilt inbjuden grupp av beslutsfattare, tjänstemän och forskare som får ge sin feedback på det som kommer fram.

PLATS & TID:

Göteborgsregionen (GR), Anders Perssongatan 8 , 8 dec 2017 kl 13:00-15:00 (fika ingår)

FÖR VEM:

Du som är lärare, pedagog, forskare eller på annat sätt arbetar med lärande om och för hållbar stadsutveckling.

ARRANGÖR:

Mistra Urban Futures i samarbete med GR Utbildning och Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum.

Kontakta caroline.petersson@chalmers.se för mer information.

Anmälan   (Anmäl dig senast tisdag 5/12)

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare samt till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling.

Göteborgsregionens kommunalförbund

Anders Personsgatan 8