(1)

Hur kan skolor stödjas i arbete med hållbar utveckling?
 

Exemplet: Lärande hållbara måltider
 

Grundskoleförvaltningen i Göteborg har gett Miljöförvaltningen i uppdrag att ge förslag på en strategisk plan som stödjer skolornas utveckling av undervisningen inom området hållbar utveckling med särskilt fokus på miljöfrågorna. Mats Alfredson och Jonas Dahlin kommer berätta hur de jobbat inom Lärande hållbara måltider – en stödfunktion för förskolor och skolor i Göteborg. Vi kommer även få lyssna till Johanna Björklund som följeforskat verksamheten Därefter kommer vi att ha en workshop kring hur skolorna i staden och regionen bäst kan stödjas i arbete med lärande för hållbar utveckling. 

FÖRELÄSARE
Mats Alfredsson och Jonas Dahlin, verksamhetsansvariga för Lärande hållbara måltider, som arbetar för att öka andelen miljömåltider och inspirera till hållbar utveckling i stort. Johanna Björklund är programansvarig för måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet. Hon har följeforskat verksamheten. 

WORKSHOP
Uppdraget Grundskoleförvaltningen i Göteborg har gett Miljöförvaltningen ska generera förslag på en strategisk plan som stödjer skolornas utveckling av undervisningen inom området hållbar utveckling med särskilt fokus på miljöfrågorna. 
Mats Alfredsson är en av de som leder arbetet och vi kommer tillsammans med honom att bidra med idéer till den strategiska planen.

TID OCH PLATS: 
5 november kl. 14.00-16.00, inklusive fika och mingel. 
Plats: Ekocentrum. Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg

FÖR VEM: 
Du som är lärare, pedagog, skolledare, forskare eller på annat sätt arbetar med lärande för hållbar utveckling. 

ARRANGÖR: 
Mistra Urban Futures i samarbete med Göteborgsregionen (GR), Universitet och högskolerådet/Den globala skolan och Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV. 
Kontakta jonas.franzen@goteborgsregionen.se för mer information. 

ANMÄLAN (senast 28 oktober) 
Anmäl dig via denna länk

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger, skolledare och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare samt till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling
 

Aschebergsgatan 44, Göteborg