(1)

Det urbana stationssamhället - hur planerar vi för morgondagens resande?

Hur reser morgondagens stationssamhällesinvånare? Vilka rumsliga strukturer gynnar ett resurssnålt resande och hur kan vi planera för framtiden? Detta är några av frågorna vi hoppas belysa under eftermiddagen den 15 maj. Seminariet arrangeras inom ramen för projektet Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande.

Datum: Torsdagen den 15 maj
Tid: 13.00–16.30
Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5A, Gårda. Lokal FANTOMEN

Målgrupp? Politiker, planerare, trafikingenjörer, beslutsfattare med flera. Begränsat antal platser, ”först till kvarn” tillämpas.

Anmälan: Senast 28 april till alice.dahlstrand@trafikverket.se
Skicka gärna med frågor som du vill att föredragshållarna tar upp under seminariet!

Program
Fokus för dagen är frågan: Vilka är de centrala förutsättningarna för att kunna förverkliga det urbana stationssamhällets mål om resurssnålt resande?

 • 13.00 - 13.15 Välkomna och introduktion till dagen - Amie Ramstedt, GR och Karolina Isaksson, K2
 • 13.15 - 13.40 Stationssamhällen, vardagsliv och hållbara färdmedelsval i pendlingsregioner, Åsa Aretun, VTI
 • 13.40 - 14.10 Bebyggelsestrukturens betydelse för människors vardagsresande Erik Elldér, Göteborgs Universitet
 • 14.10 - 14.35 Hur planerar vi för morgondagens resande? Karolina Isaksson, K2 Planindikatorer för hållbart resande
 • 14.35 - 15.00 Kommunikation i stora stadsplaneringsprojekt – erfarenheter från Kristianstadslänken - Henrik Wester, C4 Teknik, Kristianstad
 • 15.00 - 15.30 Kaffe och samtal om kritiska faktorer
 • 15.30 - 16.10 Paneldiskussion
 • 16.10 - 16.20 Uppsummering, Karolina Isaksson
 • 16.20 - 16.30 Avslutning, Amie Ramstedt, GR
 • 16.30 - 17.00 Föredragshållare och arrangörer stannar ytterligare en stund för allmänna frågor

Frågor?
Amie Ramstedt, processledare, amie.ramstedt@grkom.se
Alice Dahlstrand, processledare, alice.dahlstrand@trafikverket

Seminariet arrangeras tillsammans med Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Trafkverket, Länsstyrelsen Västra Götalands län och K2.

Läs mer om projektet Urbana stationssamhällen 

Varmt välkomna!

 

Illustratör: Emelie Göransson

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact process leaders Amie Ramstedt, amie.ramstedt@grkom.se and Alice Dahlstrand, alice.dahlstrand@trafikverket.

Filer

 • Program
 • Presentation Erik Elldér Bebyggelsestrukturens betydelse
 • Presentation Karolina Isaksson Hållbart resande och planindikatorer
 • Presentation Henrik Wester Kristianstadslänken