(1)

Urban Research

Stads- och landsbygdsutveckling för en hållbar framtid 

Hur planeras ett stadsnära landskap utifrån de utmaningar och den omställning samhället står inför? Hur ser en planering ut som utgår från landskapets värden och samtidigt ger möjlighet till nya näringar? Hur kan vi dra nytta av den stora mängden människor med erfarenheter från jordens alla hörn när vi planerar för framtiden?

Det är frågor som ställs i en pågående process som kallas LAB 190 och som testar nya former för tillämpning av den Europeiska Landskapskonventionen.

Nils Björling, arkitekt SAR/MSA, projektledare Strukturbild Skaraborg, doktorand Chalmers Arkitektur och Magnus Ljung, statskonsulent och forskare Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU ger några perspektiv. Övriga föreläsare är Tomas Olsson, Anders Nilsson och Björn Ohlén, Västra Götalandsregionen.

Datum: Måndag 4 maj 2015
Tid: 13.00-16.00
Plats: Scaniasalen, Chalmersplatsen 1, Chalmers, Göteborg 
Anmälan: Senast 28 april

För dig som vill fortsätta diskussionen, går vi en trappa ner till JA Pripps Pub och Café för mingel och dryck. Där köper du själv det du vill i puben. 

Program 

13.00-13.10 Introduktion, Mikael Cullberg, Mistra Urban Futures 

13.10-13.15 Västra Götalandsregionens arbete med implementering av landskapskonventionen regional/nationellt och inter- nationellt/regionalt, Tomas Olsson, kulturavdelningen Västra Götalandsregionen

13.15-13.35 Om möjligheter och utmaningar i processen LAB 190, Anders Nilsson and Björn Ohlén, Västarvet/ Västra Götalandsregionen

13.35-14.05 Landsbygdens erbjudande till staden i en hållbar samhällsutveckling, Magnus Ljung, SLU

14.05-14.35 Urbana ekologier: Planeringsverktyg för en ojämn geografi, Nils Björling, Chalmers

14.35-15.05 Kaffe

15.05-16.00 Öppen diskussion som leds av Ylva Norén Bretzer, Göteborgs Universitet

16.00- Mingel på JA Pripps Pub och Café för dig som vill

Arkitekt och forskare Nils Björling 

Nils Björling är doktorand vid Chalmers Arkitektur. Nils är, inom ramen för doktorandarbetet, projektledare för Strukturbild Skaraborg som drivs av Skaraborgs kommunalförbund. 

Strukturbilden syftar till att etablera en mellankommunal plattform för fysisk planering. Doktorandprojektets fokus är att undersöka hur specifika stadsomvandlingsprojekt, sk Urbana Nyckelprojekt kan driva planeringsarbetets kartläggningsarbete och utgöra bryggor mellan planering och konkret genomförande. Av särskilt intresse för forskningen är sköra stadslandskap, dvs lokala situationer som på grund av regionala och globala omställningar saknar resurser, kompetens och beslutsmandat för att hantera lokal förändring.

 

Statskonsultent och forskare Magnus Ljung 

Magnus Ljung är verksam som statskonsulent och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Skara. Magnus specialområden rör rådgivning, miljökommunikation och samverkansprocesser. 

Han arbetar med många olika naturresursfrågor – från hav till land –som alla kännetecknas av hög komplexitet och konflikter. Om det samtidigt finns ett intresse av att lära och förbättra situationen, så uppstår en pedagogisk potential. Viktiga utgångspunkter för Magnus är att skapa förutsättningar för lärande och handling hos de aktörer som på olika sätt har intresse i gemensamma naturresurser.

 

Om LAB 190 

Landskapet längs väg 190 skär genom kommunerna Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga och är till stora delar ett jordbrukslandskap. Området mellan kommunikationsstråken och exploateringsområdena längs 45:an och E20 pekas i strukturbilden för Göteborgsregionens kommunalförbund GR, ut som en av flera gröna kilar som är angelägen för hela Göteborgsområdet.

Utvecklingen och den fysiska planeringen behöver med utgångspunkt i landskapets unika värden, bygga upp ett näringsliv och attraktiva livsmiljöer som stärker landskapets funktion som grön kil. Landskapet har bland annat stor potential till en ökning av stadsnära odling samt näringsutveckling inom gröna näringar och natur- och kulturturism. 

Västarvet/Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna, GR och Länsstyrelsen initierat en utvecklingsprocess 2014-2020 med målet att utveckla området utifrån intentionerna i Europeiska Landskapskonventionen. Processen skall fånga upp och samla pågående initiativ i kommuner, region, näringsliv, bland de boende och inom föreningslivet och koppla samma dessa under en längre period. 

Läs mer om LAB 190

Frågor?

Kontakta Lisa Ström,Göteborgsregionens kommunalförbund GR, lisa.strom@grkom.se eller 031-335 5312 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Lisa Ström, lisa.strom@grkom.se.

Filer

  • Västarvet - kunskap, upplevelser och utveckling
  • Urbana ekologier - planeringsverktyg för en ojämn geografi?
  • What will the countryside offer the city in a sustainable society?
  • Urban Research 4 maj 2015