Publicerad:

GR:s samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures

Vad har medverkan i Mistra Urban Futures betytt för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) under året? Den frågan svarar GR:s årliga rapport Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures på. 
Rapporten som getts ut sedan 2011 speglar de projekt som GR driver och deltar i samt betydelse de och centrumet haft för verksamheten. Fokus för både GR och andra parter som medverkar i Mistra Urban Futures är hur vi gemensamt bygger och förverkligar rättvisa städer. 

En del i GR:s arbete är Nätverket för Mistra Urban Futures som samlar regionens alla tretton kommuner. Nätverket arbetar bland annat med att initiera, följa upp och sprida kunskap om gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt samt att verka för att processen leder till användbara verktyg, metoder och arbetssätt för en hållbar utveckling av storstadsregionen.

Den klart största förtjänsten GR har av Mistra Urban Futures är tillgången till det nära samarbetet mellan lokala, regionala och nationella aktörer samt forskare med olika perspektiv som har byggts upp under de här åren. Med det som grund finns helt nya möjligheter att testa nya arbetssätt och metoder som krävs för att vi ska få till en mer hållbar stadsutveckling, säger Lisa Ström, Samordnare Mistra Urban Futures, GR. 

Ett av de projekt som GR medverkar i är Det urbana stationssamhället, som bland annat handlar om att lära nya invånare att resa hållbart och visa vilka val de kan göra i flyttögonblick eller innan flytt. Magnus Blombergsson, stadsarkitekt i Ale kommun, svarar på frågan, vad har projektet gett?

"Ale har en stor fördel av att kommunen redan har en ny motorväg och pendel. Nu måste vi planera för urbana stationssamhällen. Då Ale är en liten kommun har vi inte all kompetens själva. Det har varit givet att kommunen med olika avdelningar ska vara med i projektet.

Projektet Det urbana stationssamhället började med en kunskapsöversikt och redan då fick kommunen kontakt med andra kommuner och forskare. Projektledarna Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt har varit väldigt flitiga i att ta reda på vad kommunen behöver. Vi har också skickat med konkreta frågor till projektledarna och fått återkoppling från olika forskare. 

Projektet har bidragit till nya kontakter och erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Det har också bidragit till ett närmare samarbete med exempelvis Trafikverket. I den bästa av världar hade kommunen varit med i ett sådant här projekt innan infrastrukturen byggdes ut, men frågan är om förståelsen fanns då. Behoven och frågeställningarna uppstår ofta först när verkligheten infinner sig. Ska våra stationsorter erbjuda en attraktiv, hållbar livsstil, eller ska de bli en pendelparkering vid en perrong?

Det är stort intresse för de verktyg som tas fram i Hållbara attraktiva stationssamhällen och tanken är att de ska kunna spridas och användas i andra kommuner också. I Ale är det fokus på Nödinge men det finns ytterligare fyra stationssamhällen som lösningarna kan appliceras på."

Läs mer om GR:s arbete inom Mistra Urban Futures 

Frågor? Kontakta Lisa Ström, Samordnare Mistra Urban Futures, GR 

Filer

  • Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures GR 2016