Publicerad:

Studie visar hur pendlingssamhällen kan bli mindre bilberoende

Hur kan vi minska miljöpåverkan från resor och transporter och samtidigt göra det mer attraktivt att bo i samhällen utanför storstäder? Ett forskningsprojekt som pågått i Lerum och Nödinge strax utanför Göteborg har utvecklat och testat lösningar som kan bidra till en mer bilfri livsstil.

Eldriven minitaxi
En av mobilitetstjänsterna som testades i projektet var Pendelpoden – en eldriven minitaxi med plats för två passagerare.

– Att samhällen som ligger utanför våra storstäder växer på ett hållbart sätt är viktigt för den regionala utvecklingen och efterfrågan på nya smarta mobilitetslösningar är stor. För att miljöpåverkan från transporter ska kunna minska behöver vi utveckla hållbara alternativ och komplement till privatbilen, säger Åsa Hult, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskningsprojektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen,  har under två års tid undersöktparkeringsbehov, nya sätt att resa och hur byggplaner påverkar koldioxidutsläpp i de växande stationssamhällena strax utanför Göteborg. En mängd parter från olika delar av samhället har deltagit i projektet.

Läs hela pressmeddelande på IVL:s hemsida och ladda ned rapporterna. 

Fakta

Projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen har genomförts inom ramen för Mistra Urban Futures satsning Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande.I projektet har 24 parter deltagit. IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Rise har lett delstudierna i Lerum och Nödinge. Göteborgsregionens kommunalförbund har varit projektägare. Övriga deltagare har varit Ale kommun (där Nödinge är centralort), Lerums kommun, Västra Götalandsregionen, Alebyggen, Derome hus, Skanska, HSB, Jutabo, Förbo, Wallenstam, Handelsbanken Lerum, Handelsbanken Nödinge, Svensk fastighetsförmedling, ICA Sverige, ICA Räkmackan Nödinge, ICA Sparköp Lerum, CleverApps Sweden, Bzzt och Västtrafik. Projektet har finansierats av Vinnova, Västra Götalandsregionen, Ale och Lerums kommuner.