Publicerad:

Stationssamhällenas roll är avgörande

På Kunskapsseminariet ”Det urbana stationssamhället - Vägen mot ett resurssnålt resande” konstaterades det att stationssamhällenas framtida roll är avgörande för städernas och regionernas utveckling. Det är även en gemensam utmaning för aktörer och andra intressenter att skapa en stationsnära planering som medverkar till en hållbar ekonomisk utveckling och en attraktiv region.

Trafikverket, GR och Mistra Urban Futures bjöd in till ett kunskapsseminarium på Hotel Riverton i Göteborg den 6 mars för att diskutera urbana stationssamhällen tillsammans med kommuner, region, myndigheter, akademi och näringsliv. Rönen från senaste forsknings- och praktikerfall om urbana stationssamhällen presenterades och inspirerande film visades från Mölnlycke om resan från idé till förverkligande av ett attraktivt stationssamhälle.

Vi fick även tankeväckande medskick från ett antal aktörers utmaningar och hur de ser på utvecklingen i sina projekt och uppdrag. Engagerande diskussioner följde därefter under eftermiddagen utifrån olika teman som deltagarna valt. Grupperna redovisade sedan sina tankar och idéer kring hur urbana stationssamhällen kan utvecklas och förslag på hur de kan bidra i detta arbete framöver.

Mer om seminariedagen och dokumentation finner du här

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact Amie Ramstedt, Amie.Ramstedt@grkom.se