(1)

Ekosystemtjänster av urban grönska

Urbaniseringen och förtätningen av svenska städer har lett till en fragmentering och minskning av urban grönska under de senaste årtiondena. Trots grönskans betydelse för ett gott och miljömässigt hållbart stadsliv får den lätt stryka på foten när städer förtätas eller trafikinfrastruktur byggs om. Det finns därför ett stort behov att synliggöra grönskans värde och förmåga att leverera nödvändiga tjänster, så som biologisk mångfald, klimatreglering, luft- och vattenrening, markstabilisering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande; så kallade ekosystemtjänster. En forskargrupp vid Göteborgs Universitet, Chalmers, Högskolan i Gävle och Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Park- och naturförvaltningen samt Trafikverket i Göteborg arbetar integrerat med att utveckla kunskap och metoder som möjliggör identifiering och samlad bedömning av den urbana grönskas ekosystemtjänster. Forskningsprojektet finansieras av Formas, Trafikverket och Mistra Urban Futures.

Med detta seminarium ger vi en översikt av kunskapsläget och presenterar några olika forskningsprojekt i Sverige som anknyter till urbana ekosystemtjänster.

Program:

 • Välkomna och kort presentation av Mistra Urban Futures, Ann-Louise Hohlfält, Ansvarig Göteborgsplattformen Mistra Urban Futures
 • Introduktion till dagen, Håkan Pleijel & Yvonne Andersson-Sköld, Göteborgs Universitet
 • Sofia Thorsson & Bengt Gunnarsson, Göteborgs Universitet, projektet Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska.
 • Louise Hård af Segerstad, Albaeco, kommittesekreterare ”Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster – resultat från en statlig offentlig utredning (SOU)"
 • Henrik Smith, Lunds Universitet, Ekosystemtjänster, kunskapsläge och utveckling i Sverige
 • Erik Andersson, Stockholm Resilience Center, Urbanisering, ekosystemtjänster och biodiversitet (projektet Urbes)
 • Erik Heyman, COWI/Göteborgs Universitet, Skötsel av tätortsnära natur ur ett ekosystemtjänstperspektiv
 • Åsa Ode Sang, SLU, Hur upplevs grönska, och dess ekosystemtjänster, i den urbana miljön?
 • Paneldiskussion (moderator Håkan Pleijel, Göteborgs Universitet)

Datum: 27/11
Tid: 9.30-16.00
Plats: Hörsalen - Institutionen för biologi och miljövetenskap ("Botan"), Carl Skottsbergs gata 22B, Göteborg

Seminariet är fullsatt.

Vi bjuder på kaffe och en enklare lunch (baguette)

Vid frågor kontakta Håkan Pleijel hakan.pleijel@bioenv.gu.se eller Yvonne Andersson-Sköld yvan@cowi.se

Välkommen!
Sofia Thorsson och projektgruppen i samverkan med Mistra Urban Futures 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Håkan Pleijel, hakan.pleijel@bioenv.gu.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filer

 • Introduktion till dagen
 • Välkomna och kort presentation av Mistra Urban Futures
 • Presentation av projektet: Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska
 • Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster – resultat från en statlig offentlig utredning (SOU)
 • Ekosystemtjänster, kunskapsläge och utveckling i Sverige