Publicerad:

GR bidrar till ny kunskap om hållbar stadsutveckling

Hur skapar vi framtidens urbana stationssamhällen? Hur hänger stadsutveckling och näringslivsutveckling ihop? Hur kan social hållbarhet relateras till den byggda miljön och vilken roll spelar medborgardialog i stadsbyggnadsprocesser?

Det är några frågor som Göteborgsregionens kommunalförbund, GR en av parterna i Göteborgskonsoritet, arbetar med inom ramen för Mistra Urban Futures.

Varje år sammanställer GR en rapport om deras arbete som part i Mistra Urban Futures, som ett sätt att följa upp kommunernas erfarenhet och nytta av centrumet, men även för att kunna dra lärdomar och fatta beslut om deras fortsatta medverkan.

Ladda ned rapporten nedan.

Läs mer om GR:s arbete inom Mistra Urban Futures och ladda ned rapporterna från tidigare år www.grkom.se/mistraurbanfutures

Frågor?

Kontakta Lisa Ström, samordnare för GR:s medverkan i Mistra Urban Futures, Lisa.Strom@grkom.se

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact Lisa Ström, Lisa.Strom@grkom.se

Filer

  • Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures