Publicerad:

Intresseanmälan för forskningsuppdrag

Boverket har inom ramen för det nationella initiativet Urbant utvecklingsarbete fått i uppdrag att bidra till att bygga upp och sprida kunskap som i sin tur kan medverka till positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap.

Boverket har beslutat att tillsammans med Göteborgs stad, och med Mistra Urban Futures som plattform, samverka om ett forskningsprojekt som syftar till att ge stöd för en hållbar stadsutveckling som gynnar boende i de områden som berörs i Göteborg: Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården. Boverket finansierar uppdraget med maximalt 1400 tkr.

Utkast till projektbeskrivning ska vara Mistra Urban Futures tillhanda senast fredagen den 22 februari 2013.

Se mer informationenen i filen som går att ladda ned nedan.

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact Ann-Louise Hohlfält, Director Gothenburg platform, ann-louise.hohlfalt@chalmers.se

 

Filer

  • Forskningsinbjudan urban utveckling