Publicerad:

Intressant för politiken

Klimatomställning och den sociala hållbarheten i Göteborg var två frågor som diskuterades när politiska sekreterare från majoritetspartierna i Göteborg nyligen besökte Mistra Urban Futures. Syftet med besöket var att få en inblick i vad centrumet gör och hur den kunskap som tas fram kan omvandlas i praktisk implementering

Ann-Louise Hohlfält, ansvarig för verksamheten i Göteborg, gav en dagsbild av verksamheten och därefter fanns några projektledare på plats för att berätta om den forskning som just nu bedrivs. Så presenterade John Holmberg, Chalmers, vad som händer inom WISE, Well-being in Sustainable Cities, som t ex aktivt deltagit i och påverkat Göteborg stads klimatstrategi. Åsa Lorentzi, Göteborgs stad berättade om de sociala frågor om bland annat segregation som ryms inom projektet Kairos (Kunskap och arbetssätt för en rättvis och socialt hållbar stad) och Anders Sandoff, Handelshögskolan, forskningen inom Affärsdriven stadsutveckling, som bland annat är stöd till Älvstranden Utveckling AB i analysen av deras affärsmodell.

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact Jenny Sjödin, Communications officer jenny.sjodin@chalmers.se or Ann-Louise Hohlfält,  Director Gothenburg Platform, ann-louise.hohlfalt@chalmers.se