Publicerad:

Att nå politiker - oppositionen på besök

Segregation, dialog, blandstad och affärsdriven hållbar stadsutveckling var i fokus när politiska sekreterare för oppositionspartierna och kommunalråd i Göteborg i dagarna besökte Mistra Urban Futures. Syftet med besöket var att få en inblick i vad centrumet gör och hur den kunskap som tas fram kan omvandlas i praktisk implementering.

Ann Legeby från Kungliga tekniska högskolan presenterade tillsammans med Mari Tastare från Göteborgs stad projekt Dela[d] stad. Projektet fokuserar på segregationsfrågan i fyra stadsdelar i Göteborg, Gårdsten, Hjällbo, Bergsjön och Biskopsgården. Däremot var Ann var noga med att poängtera att det är hela staden som är segregerad, inte bara en enskild stadsdel. Lisa Bomble från Chalmers presenterade sitt projekt Dialogplaneringen. Hennes fokus är på invånarnas berättelser och vad man kan lära sig av att lyssna på dem. Ofta är det lärdommar man missar genom traditionella samrådsmöten. Även Anders Sandoff, Göteborgs universitet berättade om affärsdriven hållbar stadsutveckling och Erik Linn från White arkitekter presenterade sitt projekt Blandad stad – redskap för att genomföra en hållbar blandstad.

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact Jenny Sjödin, Communications officer jenny.sjodin@chalmers.se or Ann-Louise Hohlfält, Director Gothenburg Platform, ann-louise.hohlfalt@chalmers.se