Publicerad:

Fortsättning på Dela[d] Stad

Projektet "Storstäder i Samverkan" har beviljats forskningspengar från Boverket för att bland annat sprida kunskap och erfarenheter från samarbeten med Mistra Urban Futures och Göteborgs Stad.

KTH Arkitekturskolan har tillsammans med storstadskommunerna Göteborg, Stockholm och Malmö beviljats 970 000 kr i forskningsmedel från Boverket för att fördjupa och sprida kunskap om hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den byggda miljön och till stadsbyggnad. Denna insats som genomförs under hösten 2014 – Storstäder i Samverkan – finansieras av regeringens anslagna medel för att knyta forskning närmare det Urbana Utvecklingsarbetet.

Projektet syftar till att skapa en arena för att kunna ta del av ny kunskap inom fältet samt att utbyta erfarenheter om hur städerna arbetar idag med stadsbyggnad i relation till urban segregation. Projektet omfattar bl.a. spridning av erfarenheter och resultat från Mistra Urban Futures-projektet Dela[d] Stad som Arkitekturskolan arbetar med tillsammans med Göteborgs Stad.

Läs mer

Dela[d] stad

Frågor?

Kontakta Ann Legeby, ann.legeby@arch.kth.se, projektledare Dela[d] stad och forskare på KTH Arkitekturskolan

 

Foto: Ann Legeby

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact Ann Legeby, Project Leader, ann.legeby@arch.kth.se