Publicerad:

50 korta poddar om hållbar stadsutveckling 

Varför är kulturen viktig för stadsutvecklingen? Hur ska samhället förhålla sig till digitaliseringen? Vilka faktorer är avgörande för att skapa jämlika och jämställda stadsmiljöer? Ett 50-tal korta poddar om allt mellan stadsplaneringens himmel och jord spelades in som introduktion till kunskapsdialogerna under Plattformsdagarna som ägde rum i december 2017. Varje podd är cirka tio minuter lång. Mistra Urban Futures bidrog med två poddar. 

3. Rättvis stad: Stadsbyggande för mer jämlika livsvillkor?
I den pågående debatten om jämlika livsvillkor, segregation och polarisering i samhället framstår det som oerhört problematiskt att det råder så stora skillnader mellan stadsdelar i en stad. Skillnaderna kan identifieras utifrån olika perspektiv och i flera forskningsprojekt har vi haft möjligheten att fördjupa förståelsen för stadsbyggandets och arkitekturens roll.

Av: Ann Legeby, KTH Arkitekturskolan. Projektledare för Dela[d] Stad; Mistra Urban Futures, Göteborgs stad och Boverket.

15. Varför har kulturen en roll i stadsutvecklingen?
Staden formar människorna men människorna formar också staden. Över tid blir staden en bärare av en mångfald av kreativa uttryck, skaparkraft, spår, lämningar och sociala relationer. Kultur och kulturarv är centrala aspekter för att förstå hur vi kan och bör ta oss an frågan om urban hållbarhet. Målet är att med hjälp av medborgarnas inflytande skapa en hållbar stad inte bara socialt, ekonomiskt och ekologiskt utan också kulturellt.

Av: Ylva Berglund, Göteborgs Stadsmuseum, Intendent och projektledare. 

Lyssna på poddarna här. 

Läs med om Mistra Urban Futures engagemang under Plattformsdagarna 2017. 

Om Plattformsdagarna

Plattformsdagarna arrangeras av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. 2017 övergripande tema var Ny politik för levande städer – hur vill du bidra? 

Läs mer