(1)

Dela[d] Stad

Hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den byggda miljön och till stadsbyggnad är i fokus för den forskning som bedrivits under många år på Arkitekturskolan KTH inom forskargruppen Spatial Analys och Design. Syftet med forskningen är att öka förståelsen av rummets betydelse i segregationsfrågan liksom hur stadsbyggandet kan spela en positiv roll i sammanhanget. Det finns idag en teoretisk bas utifrån vilken man kan förstå olika samhällsprocessers nära samspel med stadens rumsliga struktur. Det finns även metodiker för att på ett fördjupat sätt analysera och beskriva stadsrummet som har hög relevans för dessa frågor. Det finns dessutom tvärvetenskapliga studier som på ett helt nytt sätt bryter de akademiska stuprören och gör att vi mer genuint kan förstå stadsbyggandets samspel med sociala frågor.

Forskningsprojektet Dela[d] Stad syftar till att konkretisera och operationalisera denna stadsbyggnadsforskning just i Göteborg och att bygga broar mellan forskning och praktik. Uppdraget är initierat genom behov uttryckt av Göteborgs stad. Arkitekturskolan KTH tillsammans med representanter från Boverket, Göteborgs Stad och Mistra Urban Futures avser att pröva metodiker och förhållningssätt i studier i de fyra stadsdelar som omfattas av arbetet med ’Urban Utveckling’.

Arbetet är strukturerarat under tre huvudteman. Det första temat handlar om att konkretisera det vi kallar sociala stadsbyggnadsanalyser och utröna vilka som är relevanta för praktiken samt vilka analyser som är möjliga att göra utifrån tillgängligt statistik- och kartunderlag. Här handlar det främst om att på ett konkret sätt identifiera rummets potential och dess begränsningar. Det andra temat handlar om att påvisa vilken typ av analyser som kan vara till stöd vid förändring i en stadsdel vilket också handlar om att klarlägga i vilken grad rumsliga insatser kan gynna sociala aspekter. Det tredje temat handlar om att analysera på vilket sätt stadsbyggandets sociala dimension tas upp i olika nyckeldokument samt vem/vilka som kan tänkas vara berörda och/eller ha användning för den kunskap som forskningen bidrar med.

Intervju med projektledaren Ann Legeby

 

 

 

 

Presentation på Urban Lunch-time 6 maj 2014

 

 

Nyhet: Fortsättning på Dela[d] stad

Projektet "Storstäder i Samverkan" har beviljats forskningspengar från Boverket för att bland annat sprida kunskap och erfarenheter från samarbeten med Mistra Urban Futures och Göteborgs Stad. Läs mer

 

Läs mer om projektet:

Nyhet - Stadsrummets möjligheter att bidra till minskad segregation

Foto: Ann Legeby

Publikationer

 • Summerande reflektioner
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 5. Summerande reflektioner. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:6
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Stadsrumsanalys som designstöd
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 4. Stadsrumsanalys som designstöd. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:5
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Sociala stadsbyggnadsanalyser i Göteborg
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 3. Sociala stadsbyggnadsanalyser i Göteborg TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:3
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Metoder: Sociala stadsbyggnadsanalyser
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. Metoder:sociala stadsbyggnadsanalyser. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:3
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Perspektiv och utgångspunkter
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 1. Perspektiv och utgångspunkter. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:2
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Streets for co-presence?: Mapping potentials
  Legeby, A. Berghauser Pont, M. Marcus, L. Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium, UCL Bartlett School of Architecture. London, U.K., 2015.
  Location:Gothenburg Type:Conference paper (peer-reviewed)
 • The street: a key component for a less segregated city
  Legeby, A., Berghauser Pont. M. & Marcus, L. Mistra Urban Futures Paper 2014:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • The street: a key component for a less segregated city
  Legeby, A., Berghauser Pont, M. & Marcus, L. The Past, the Present and the Futures of the High Street Conference, UCL Bartlett School of Graduate Studies. London, U.K., 2014
  Location:Gothenburg Type:Conference paper (peer-reviewed)
 • Unjust Urbanities: Spatially reinforcing patterns of segregation
  Olander, C. Master Thesis. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2014
  Location:Gothenburg Type:Academic thesis

Projektmedlemmar

 • Ann Legeby

  Ann Legeby is a researcher at KTH Royal Institute of Technology
   

  Kontakta mig
 • Meta Berghauser Pont

  Meta Berghauser Pont works as a researcher at KTH School of Architecture within the research group Spatial Analysis and Design. She also works at the School of Architecture in Delft, Netherlands (TUD).

  Kontakta mig
 • Lars Marcus

  Lars Marcus is an architect and professor in Urban Design at KTH, Royal Institute of Technology and is among other things in charge of the research group Spatial Analysis and Design.

  Kontakta mig
Micael Nilsson
Mari Tastare

Mari Tastare works as a Planning officer at the City of Gothenburg. She is the process leader for the Innovation Platform in Gothenburg and a project member in the Divided City project.