Publicerad:

Svenskt skyfall vad som krävs för ökat engagemang?

Sten Bergström, SMHI, inledde Mistra Urban Futures seminarium under Almedalsveckan 2013 ”Hur rustar vi våra städer för klimatförändringarna? Och vem betalar?” med att konstatera att det inte finns några tecken på att växthuseffekten minskar. Och vad händer när havet stiger? Inför en stor publik diskuterades vad som behöver göras för att rusta våra städer och framförallt hur det ska betalas.

- Vi har beräknat att det skulle kosta 10 miljarder kronor att rusta Göteborg mot en högre havsvattennivå, sa Ulf Moback, strategiska avdelningen, stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad. Det pilotprojekt vi gjorde inom ramen för Mistra Urban Futures för några år sedan har bidragit till att bredda diskussionen och att olika koncept diskuteras. I projektet förde vi fram tre olika modeller: Attack, Reträtt och Försvar – där Attack skulle innebär att vi bygger över vattnet.

Det lagliga ansvaret ligger hos kommunerna men inte alla kommuner arbetar ännu inte aktivt med frågan. Vad skulle hända om det något liknade Köpenhamn hände i en svensk stad?

- Försäkringsbolagen skulle givetvis ersätta skadorna men om det skulle visa sig att de beror på något som är kommunens ansvar. Som till exempel dåliga va system, ja då skulle vi ersätta den enskilde fastighetsägaren och därefter ställa krav på kommunen att få tillbaka de pengarna, sa Staffan Moberg, Svensk Försäkring. Men kommunerna är svåra att komma åt. Och vi saknar agerande från regeringen.

Sofia Ahlroth, nu på Naturvårdsverket, tidigare sekreterare i Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007, konstaterade att det inte hänt så mycket i finansieringsfrågan och att anslagen faktiskt minskat de senaste åren. Kanske behövs det en ny utredning, med fokus på anpassningsfrågor, ansvar och finansiering.

Karin Svensson Smith, kommunalråd i Lund satt i publiken och frågade vad det är som ska trigga igång att vi tar den här frågan på allvar och förde fram idén om att fylla jobbsnacket med konkret innehåll.

- Vad tror ni om att klä det här i arbetstillfällen? Det här är ett arbetskrävande område som involverar flera olika arbetsgrupper.

Ett utmärkt förslag, tyckte panelen, men vem ska betala?

Panelen var enig om att ett stort skyfall, med dödsfall eller stora skador för samhället är det som kan få igång aktivitet på riktigt. Och att det behövs nya va-system, ekonomiska styrmedel och skarpare lagstiftning. Ett slopat resebidrag skulle tillföra en avsevärd pott pengar – samt reducera koldioxidutsläppen!

- En hel del av det som behövs kostar egentligen ingenting, avslutade Sten Bergström. Att dimensionera för högre vatten när det byggs nytt innebär inga extra kostnader. Det handlar bara om att tänka i förväg – och att vara lite smart.

Missade du seminariet?

Läs mer om klimatanpassning och strategierna Attack, Reträtt och Försvar