(2)

Urban CoMapper© The Sustainable Compact and Green City

Invånarna är viktiga aktörer i att skapa den stad de lever och verkar i. Det finns dock ett kunskapsglapp mellan de som fysiskt bygger staden och dess invånare. Kommunikationsgapet och det faktum att medborgarnas tolkning av sin omgivande miljö inte tas tillvara, kräver alternativ som kan göra stadsutvecklingsprocessen mer tillgänglig. För att skapa en mer elastisk och kommunikativ process, måste invånarna engageras.

Systemet Urban CoMapper© syftar till att förstå förhållandet mellan medborgare, den byggda miljön och experter. Systemet ger deltagarna ett verktyg för att effektivt och demokratiskt kunna kommunicera med stadsplanerande myndigheter och delta i den hållbara stadsutvecklingen. 

Tillvägagångssättet undersöker invånarnas relation till den omgivande byggda miljön genom att utforska deras uppfattning av deras urbana förhållanden för att identifiera strategier inom de urbana typologierna ”Urban green potential” och Compact Mixed City”.

Urban CoMapper© applikationen är interdisciplinärt designad samt framtagen med transdisciplinära ambitioner med GIS-specialister och mjukvarudesigners. Den utnyttjar de smarta telefonernas tillgänglighet och olika geoteknologier för att skapa ett urbant översiktligt mapping-system.

Publikationer

Orru, A.M. (2015). Extracting Urban Food Potential: design-based methods for digital and bodily cartography. Future of Food: Journal on Food. Agriculture and Society, Special Issue: Finding Spaces for Productive Cities, vol. 3, no. 1, pp. 48-62.
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Orru, A.M. & Lim, H.K. (2014). Urban CoMapper© the sustainable compact and green city. Conference paper presented at Annual Conference of the IGU Urban Commission Poznan 2014, Poznan, Poland, 11-14 August 2014. 
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)

Filer