Publicerad:

Kan en marknad utveckla en stad?

En stad kan ses som en marknadsplats. En plats för möten, utbyte av varor och tjänster, försäljning och produktion. Marknader har alltid spelat en viktig roll för städers utveckling runt om i världen. Men vilken roll har marknadsplatser för städers hållbara utveckling?  Det är en av frågorna i projektet Marknadsplatser som bedrivs i Kisumu, Kenya.

Två av de doktorander som arbetar i projektet är Franklin Mwango och Jennifer Otieno från Maseno University. De arbetar med två olika delprojekt, om avfallshanteringssystem och kvinnors rätt att vara en del av marknaden.

Varför är marknadsplatser viktiga?

Jennifer: Marknadsplatser är viktiga för stadens utveckling. De är svaret på många människors behov, då de både är en plats där du kan köpa det du behöver och tjäna pengar. I Kisumu är informella marknadsplatser vanliga och där har även kvinnor möjlighet att vara en del av ekonomin och driva utvecklingen av den.

Franklin: Sextio procent av Kisumus ekonomi baseras på informella marknadsplatser. Det medför såklart både nackdelar och fördelar. Ett av nackdelarna är att de expanderar snabbare än stadens planeringssystem kan hantera. Men en av de viktigaste fördelarna är att de är anpassade till den lokala inkomstnivån.

Hur kan marknadsplatser bidra till en hållbar stadsutveckling?

Jennifer: För en stad som Kisumu är marknadsplatser oerhört viktiga. De driver ekonomin och hjälper till att säkerställa livsmedelförsörjningen i regionen. Att ha ett tillräckligt utbud av livsmedel som svarar mot invånarnas efterfrågan är grundläggande för en hållbar utveckling.

Franklin: När det kommer till hållbar stadsutveckling är marknader naturligtvis främst kopplade till den ekonomiska utvecklingen, även om de är viktiga både för den sociala och ekologiska utvecklingen av staden. De är en mötesplats för alla invånare och i Kisumu har marknadsplatserna potential att driva på den hållbara utveckling i regionen. Om marknadsplatserna inte utvecklas, kommer staden inte att utvecklas.

Berätta lite om ditt projekt

Jennifer: Jag fokuserar på kvinnor och hur de interagerar med marknaden samt hur marknaden kan bidra till deras ekonomiska försörjning, nu och i framtiden. Särskilt fokus är på kvinnor som säljer fisken Omena. Den är billig, lätt att få tag på och du kan köpa den i små mängder. Hindren för att delta på marknaden är därför lägre, jämfört med andra produkter. Men det finns också en hel del kulturella hinder som kvinnor måste övervinna, enligt tradition får de till exempel inte vara fiskare. Att sälja fisken är deras enda alternativ.

Franklin: Förnybar energi är mitt fokus och speciellt hur man kan omvandla avfall till energi. Tanken är att ta tillvara på avfallet från marknaden och använda det för att tillverka energi som sedan kan brukas lokalt på marknaden. Jag fokuserar på strukturen och systemet samt lokal implementering. Utbildning av lokalbefolkningen är också en viktig del av mitt arbete.

Vad hoppas du uppnå med ditt arbete?

Jennifer: Min dröm är att förbättra effektiviteten för dessa kvinnor och att det utvecklas en marknad som svarar upp mot invånarnas behov.

Franklin: Ett bättre system för avfallshantering i staden som tagits fram genom projekt som initierats av invånarna.

 

Läs mer om projektet Marknadsplatser