Publicerad:

Housing in the River City - new report

 

Skala ner i Älvstaden

Utmana det storskaliga och slösa med de små inslagen som skapar sammanhang i den byggda miljön.

 

Det är en av åtta rekommendationer som lämnas av professorerna Dana Cuff och Per-Johan Dahl i rapporten ”Housing in the River City”. Till vardags är de verksamma i Los Angeles respektive Hong Kong, men har olika kopplingar till Göteborg och Sverige: Dana Cuff är gästprofessor vid Mistra Urban Futures och Per-Johan Dahl är utbildad i Lund.

Forskarna listar en rad utmaningar som Älvstaden står inför. En del har att göra med platsernas specifika karaktärer, andra speglar komplexa administrativa, finansiella och byråkratiska förutsättningar.

Arkitekturen kan inte på egen hand möta de utmaningarna, men möjligen motverka eller uppmuntra utvecklingen i en viss riktning, skriver de båda forskarna. Bland annat föreslår de att design kan användas för att skapa bryggor mellan olika bostadsprojekt å ena sidan och staden och dess landskap å den andra.

De rekommenderar också att de stora byggprojekten bygger in större rörlighet och möjligheter att förändra under resans gång genom att bryta ner stora projekt till mindre och att utvärdera efter hand.

Dana Cuff och Per-Johan Dahl tar också upp de nya områdenas yttre gränser och menar att det är viktigt att skapa olika uttryck, i form av byggnader och andra inslag som skapar både sammanhang och sammanhållning, även i gränslandet till älven.

Rapporten är utgiven av Mistra Urban Futures, ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum i Göteborg, knutet till både Chalmers och Göteborgs universitet liksom till ett konsortium av offentliga och privata intressenter. Rapporten presenterades på en Urban Lunch-time den 19 maj.

För ytterligare upplysningar, kontakta Ulrica Gustafsson, tel 031-7724939, eller på mail ulrica.gustafsson@chalmers.se. Foto: Dana Cuff