(2)

Centrala Älvstaden Göteborg – lärande genom utvärdering

Projektet har utvärderat och följt processen med Centrala Älvstaden i Göteborg och strategin för Älvstaden, ett centralt område i Göteborg på båda sidor av älven. Det har skett i samarbete med Göteborgs stad. 

Projektet har kartlagt aktörerna och nätverken och analyserat dialogen och processen samt organisation och styrning. Konstruktiv feedback har regelbundet getts till projektledningen för att förbättra och utveckla processen. 

Se också det pågående projektet Följeforskning och lärande för förverkligande av vision Älvstaden. 

Foto: Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret

Publikationer

Brorström, S., & Norbäck, M. (2019). “Keeping politicians at arm”s length’: how managers in a collaborative organization deal with the administration–politics interface. International Review of Administrative Sciences, 002085231882209. doi:10.1177/0020852318822090
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Brorström, S. (2015). Styra städer: Om strategier, hållbarhet och politik. Lund: Studentlitetratur.
Location:
Type: Bok
Brorström, S. (2015). Strategizing sustainability: The case of River City, Gothenburg. Cities, 42, 25–30. doi:10.1016/j.cities.2014.08.005
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Brorström, S. (2013). Strategizing sustainability: the case of River City Gothenburg. Conference paper presented at The Göteborg Public Management Seminar 2013, Kommunforskning i Västsverige, Högskolan i Borås, GRI/Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Kvalitetsmässan. Gothenburg, Sweden, 19-20 November 2013.
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)
Brorström, S. (2012). Älvstaden: lärdomar från visions- och strategiprocessen. (KFi-report 120). KFi – Kommunforskning i Västsverige.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief