Publicerad:

Att göra mer med mindre för många – med många

Frugal betyder sparsam, enkel, ekonomisk och kostar lite. Helena Hanssons forskningsområde är frugal innovation, vilken befinner sig i gränslandet mellan social, institutionell och teknologisk innovation. Lite förenklat kan man säga att frugal innovation handlar att anpassa sig till och bygga vidare på det som redan finns. 

Idag, den 9 mars 2017 håller Helena Hansson, doktorand i design på HDK, sitt slutseminarium.  

Att göra mer med mindre för många – med många

Forskningen har sin bas i Kisumu, Kenya, och handlar om hur design kan bidra till hållbara förändringar i frugala situationer, vilka kännetecknas av begränsad tillgång till resurser, begränsade möjligheter att vara med och påverka sin situation samt institutionella ’tomrum’.

Eftersom utmaningarna är mångfasetterade måste flera aktörer samarbeta för att möta de komplexa utmaningarna. Frugal innovation kräver därför samverkan över geografiska gränser, discipliner och sociala sektorer.

- Angreppsättet har varit att arbeta genom design, tillsammans med många: "To do more with less for many with many". Processen har varit polycentrisk, vilket innebär att flera små innovationsprocesser pågått samtidigt, baserade på olika platser men ändå sammanlänkade. På det viset sker innovation stegvis över tid med stöd från teknologi, exempelvis sociala media, säger hon.

Helena Hanssons studie visar att frugal innovation är en uppskalningsprocess där de sociala och institutionella processerna är centrala. I fokus är relationsskapandet mellan olika glokala aktörer. Design blir därmed ett medel för förändring - att få olika aktörer att komma samman - och i det här fallet har en korg av vattenhyacint spelat en central roll som en samlande faktor. De lokala innovatörerna i Kenya, Jua Kali, är viktiga aktörer i processen. För skapa hållbarhet över tid måste designers därför anpassa sig till, bygga vidare på och utveckla befintliga kunskaper och idéer, så att processerna kan fortsätta även när designprojektet är avslutat, menar Helena Hansson. 

- Ett viktigt designverktyg är prototypen som gör förändring synlig och konkret, och som genom repetitiva element skapar tillit, mening och sammanhang där ett gemensamt lärande är grunden. Designerrollen är att vara en mediator som triggar, samlar och kopplar samman aktörer, för att på det viset skapa förändring över tid.

Seminariet 

Seminariet är öppet för allmänheten och hålls på engelska.

Titel på avhandling: Beyond the Basket: A Designerly Approach on Frugal Innovation - Adapting and Building on to a Jua Kali Way of Working. Kontakta Helena Hansson för att få texten. 

Opponent: Leon Cruickshank, Professor of Design and Creative Exchange, Imagination Lab, Lancaster University, UK.

Tid: 9 mars 2017 kl. 13.00

Plats: Hörsalen, HDK

Läs mer

Helena Hansson har arbetat kopplat till projektet Marknadsplatser i Kismu. 

Nyhet: Skräp från Kenya blir till nordisk design

Frågor?

Helena Hansson, doktorand i design på HDK, helena.hansson@hdk.gu.se

 

Artikeln är skriven av Helena Backhed, HDK Högkolan för Konsthantverk.