Älvstaden: lärdomar från visions- och strategiprocessen

Brorström, S. (2012). Älvstaden: lärdomar från visions- och strategiprocessen. (KFi-report 120). KFi – Kommunforskning i Västsverige.

Platform
Gothenburg
Publication type
Report/Paper/Working paper/Brief
Projects
Embedded research of the River City process
Author(s)
Sara Brorström
Published year

 

Abstract

Dokumentet Vision Älvstaden antogs av Kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 efter att först ha godkänts av Kommunstyrelsen den 5 september. Visionen för Älvstaden lyder; "Älvstaden – Öppen för världen". Att vara öppen för världen innefattar att vara en attraktiv stad som är välkomnande för alla, med naturliga mötesplatser. Området, som är beläget nära Älven, ska vara grönt och rustat för att hantera kommande klimatomställningar. Till visionen formulerades tre strategier; "hela staden, möta vattnet" och stärka kärnan". Med hela staden avses att skapa en stad för alla, bygga samman staden och att få fler delaktiga. Möta vattnet kan sammanfattas i att skapa ett levande älvrum, göra det lätt att leva hållbart samt att se klimatanpassningen som en drivkraft. Att stärka kärnan innebär att frigöra drivkrafterna, låta kärnan komma närmare och att skapa en attraktiv stadsmiljö. I dokumentet finns också en modell för stadsutveckling som betonar att visionen är navet och att arbetet med stadsutveckling kretsar kring; ledarskap, samarbete, delaktighet, lärande och helhetssyn (Vision Älvstaden, 2012). Efter att dokumentet antagits fortsätter arbetet med att förverkliga det som står formulerat och det har av den anledningen tagits fram en etappindelning för de olika områdena inom Älvstaden. Vid tiden för de sista intervjuerna som genomfördes inom ramen för forskningsprojektet var det inte beslutat angående hur detta skulle ske och organiseras och utgjorde en fråga som diskuterades intensivt. Vad som händer i projektet går att följa på webportalen; http://alvstaden.goteborg.se/

 

Related publications