Publicerad:

Gratis online kurs på hållbara städer - börjar 2 april

Halva världens befolkning bor för närvarande i städer. Dessa städer är kollektivt ansvariga för tre fjärdedelar av den globala ekonomiska produktionen. I takt med att urbanisering ökar, hur kommer stadssamhällen att påverkas av de globala utmaningarna och möjligheterna till en hållbar utveckling?

Utforska de utmaningar som städerna runt om i världen står inför - inklusive fattigdom, arbetslöshet, dålig bostadsinfrastruktur och produktivitetsbegränsningar - och den extraordinära potentialen i dessa områden för att möjliggöra förändring i framtiden i den massiva öppna online-kursen Sustainable Cities från SDG Academy, ett initiativ från Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Från infrastruktur till kultur till ekonomisk möjlighet, lär dig hur utnyttjande av stadsutvecklingens kraft för globala framsteg är absolut nödvändigt.

I modul 8, How can cities and urban areas be governed better to make them more sustainable?, som pågår under juni kommer vår Director David Simon medverka i det sista kapitlet, Addressing the Opportunities of Secondary Cities. Edgar Pieterse och Susan Parnell från vår partner i Sydafrika, African Centre for Cities (ACC), medverkar också på kursen och adresserar olika hållbarhetsfrågor gällande städer.

Kursinnehållet kommer att släppas från och med 2a april. Läs mer om kursen och anmäl dig här: http://bit.ly/citiescourse

Observera att kursen hålls på engelska!