Publicerad:

Mistra Urban Futures deltar på World Urban Forum 6 i Neapel, Italien

Mistra Urban Futures kommer att delta på World Urban Forum 6 den 1 till 7 september och arrangera en rad olika aktiviteter. World Urban Forum 6 arrangeras av UN-Habitat tillsammans med Italiens regering, Campania regionen och Neapels stad. Temat i år är The Urban Future och över 10 000 personer kommer att delta. Representanter från samtliga Mista Urban Futures lokala plattformar kommer att delta på World Urban Forum 6.

Vad vi kommunicerar

Mistra Urban Futures kommer att lyfta fram följande budskap:

• Världens befolkning ökar, framförallt i städer. Ny kunskap behövs därför om hur vi bäst bygger städer som är rättvisa och framgångsrika, gröna och välmående, behagliga att bo i och effektiva.
• Mistra Urban Futures är ett globalt centrum som arbetar med hållbar stadsutveckling.
• Mistra Urban Futures fokuserar på att skapa Rättvisa, Gröna och Täta städer.
• För att vi ska kunna hantera de globala utmaningar vi står inför, ser Mistra Urban Futures att kunskapen bäst tas fram i samarbete.
• I nära samverkan tar praktiker och forskare gemensamt fram kunskap om hur vi kan skapa hållbara städer.
• Mistra Urban Futures är aktiv i olika internationella nätverk och kunskapsplattformar för hållbar stadsutveckling.

Mistra Urban Futures aktiviteter vid World Urban Forum 6

Networking event (NE 16): Green Public Spaces for Livable and Sustainable Cities
Datum: Måndag 3:e september 
Samarbetspartner: Formas och Urban Nexus.

Networking event (NE 81): Designing Fair Cities: Securing urban equity, social inclusion, cultural diversity and urban commons
Datum: Tisdag 4:e september
Samarbetspartner: Boverket

Joining Forces to meet Urban Challenges
Datum: Onsdag 5:e september

Workshop Social Impact Analysis
Datum: Onsdag 5:e september
Samarbetspartner: Göteborgs stad

Svenska paviljongen
Datum: 1-6 September
Övriga deltagare: Boverket, Socialdepartementet, Formas , Miljödepartementet, Malmö stad, SKL International/SKL , SIDA, Lantmäteriet, Riksantikvarieämbetet, Business Region Göteborg, Göteborgs stad, Energimyndigheten, Umeå kommun, Arkitekter utan gränser, Delegationen för hållbara städer, Örebro stad, ICLD, Volvo Trucks och Exportrådet.

Följ oss på Twitter!

Mistra Urban Futures kommer att twittra från Neapel, följ oss på @mistraurbanfut

För mer information om World Urban Forum 6 besök www.unhabitat.org