Publicerad:

45 miljoner kronor till forskning om hållbar konsumtion

"Sustainable consumption – from niche to mainstream" är ett nytt forskningsprogram från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, med syfte att undersöka möjligheter att minska konsumtionens miljöpåverkan. I forskargruppen ingår Chalmersforskarna Jörgen Larsson, Jonas Nässén och David Andersson från Mistra Urban Futures projektet WISE (Well-being in Sustainable Cities). Programmet kommer att ledas från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) tillsammans med en rad aktörer från akademin, näringslivet och den offentliga sektorn.

Hållbar konsumtion är en förutsättning för att kunna ställa om till en hållbar ekonomi, det slogs fast 2015 när FN antog de 17 globala utvecklingsmålen. Vi vet att konsumtionsvanor och produktionsmönster starkt hänger ihop med de globala miljöproblem och utmaningar vi står inför och ämnet ligger högt på den globala dagordningen.

Mistra tillsatte en internationell expertpanel 2016 som tog fram en utlysning kring hållbar konsumtion. Utlysningen tog sikte på att stödja ett program för lösningsfokuserad forskning av tvär- och/eller transdisciplinär karaktär med möjlighet att förändra. 

Totalt kom sju ansökningar in till Mistra där det som vann initierats av KTH med stöd av Lunds Universitet och Chalmers. Jörgen Larsson som är en av forskarna som kommer att ingå i forskargruppen har länge varit involverad i Mistra Urban Futures verksamhet och tar med sig lång erfarenhet av de aktuella frågeställningarna och en vana av ett transdisciplinärt arbetssätt.

I WISE-projektet där Jörgen var projektkoordinator tittade man bland annat på hur klimatomställningar och livsstilsförändringar inte nödvändigtvis behöver resultera i personliga uppoffringar. Resultaten från WISE-projektet pekar snarare på att det finns möjliga samhällsförändringar som kan kombinera en hög nivå av välbefinnande med minskande utsläpp. Västra Götalandsregionen och Göteborg stad som var aktiva parter i WISE är även starkt involverade i det nya mistraprogrammet och bidrar bland annat med ekonomiska bidrag och genom att ha med en kommundoktorand. Läs mer om WISE-projektet här.

– Det är fantastiskt roligt naturligtvis. Det pratas mycket om hållbar konsumtion men det här är första gången det blir något rejält forskningsprogram kring det, säger Jörgen Larsson om anslaget från Mistra.

Det finns många kopplingar till det arbete som gjorts inom WISE-projektet, hur stor nytta har ni av det nu?

– En viktig del när man jobbar transdisciplinärt är att alla är jämnbördiga parter och jobbar på ett demokratiskt sätt. Det gäller att få ett medskapande så att vi kan hitta former för att samverka med alla inblandade. Våra erfarenheter från WISE om hur man kan samverka med offentliga aktörer kommer vi verkligen ha stor nytta av. Det vi lärt oss av WISE om vilka fokusområden inom hållbar konsumtion som är viktiga har också spelat stor roll i vår metod, säger Jörgen Larsson.

Utöver KTH, Lunds universitet och Chalmers ingår även forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, Luleå Tekniska Universitet, Karolinska institutet och SCB. Ytterligare 21 parter kommer att ingå i programmet där näringsliv, myndigheter och civilsamhälleliga organisationer samverkar.

Text av: David Jönsson