Published in: Göteborg-

Medskapande forskning 

För att möta en av vår tids största utmaningar

Hållbar stadsutveckling är en av vår tids största utmaningar. Städer står inför stora utmaningar såsom klimatförändringar, stora demografiska förändringar, relationen mellan stad och land påverkar utvecklingen, komplex styrning och en ökad segregation. 

FNs Hållbarhetsmål har utvecklats för att minska social ojämlikhet runt om i världen. Men målen ställer även krav på världens städer, eftersom hög inkomst ofta hänger samman med ohållbara livsstilar. En samlad ansats behövs för att kunna möta dessa utmaningar. 

NYA FORSKNINGSMETODER 

För att nå kunskap som leder oss mot ett rättvist och hållbart samhälle håller nya forskningsmetoder på att utvecklas. Dessa har utvecklas som ett svar på ett behov, men också som en del av en avsiktlig kvalitativ utveckling av själva forskningsprocessen. 

”Co-production, eller medskapande forskning är en sådan ansats som håller på att utvecklas. Den används för att möta samhällets komplexa utmaningar genom att föra samman olika forskningsaktörer i en och samma kreativa process. Resultatet är en ny typ av kunskap.”, säger professor Merritt Polk, Göteborgs universitet.  

Den nya forskningen är transdisciplinär och utvecklad i ett möte mellan olika discipliner. Den är även transformativ, vilket betyder att den förändrar beteendemönster till mer rättvisa och hållbara alternativ.

”På Mistra Urban Futures har vi arbetat med medskapande och transdisciplinära metoder sedan 2010. Utöver att vi har arbetat med metoden i våra olika projekt har vi även forskat på ämnet för att lära oss mer och kunna utveckla hur vi arbetar. Vi har nu samlat vår kunskap och erfarenhet i en kurs Co-producing knowledge – From practice to theory”, säger Henrietta Palmer, Deputy Scientific Director, Mistra Urban Futures. 

HANTERA LÖMSKA UTMANINGAR

Kursen består av två delar (2 x 7,5 Hp). Den vänder sig till dig som arbetar med så kallade lömska utmaningar (’wicked urban problems’) i ditt dagliga arbete eller till dig som belyser sådana utmaningar i dina doktorandstudier. Kursen kommer ge dig insikter till urbana dilemman från både ett praktiskt och forskningsperspektiv. Den kommer även ta upp verktyg, metoder och teori kring transdisciplinär forskning. 

OM KURSEN 

Kursen startar hösten 2017. Sista ansökningsdag är 29 maj för kursen som börjar hösten 2017 och 17 november för kursen som hålls våren 2018. Kursen hålls av Mistra Urban Futures/ Chalmers. Personer från Mistra Urban Futures svenska och internationella nätverk kommer att föreläsa på kursen.  

Läs mer om kursen och ansök här. 

Läs mer om Forskarskolan 

FRÅGOR? 

Vänligen kontakta Henrietta Palmer, Deputy Scientific Director, Mistra Urban Futures, henrietta.palmer@chalmers.se