Publicerad:

Forskarskolan öppnar för antagning igen

Under hösten har en första kurs inom ramen för Urban Futures Öppna Forskarskola dragit igång. Co-production in action – from practice to theory består av två fördjupningskurser (2x7,5 hp). Höstens kurs har varit fullsatt och nu öppnar vi upp för antagning till vårens kurs, som är en fortsättning på höstens kurs. 

Medskapande forskning – Co-production  

Fokus för kurserna är Co-production, eller medskapande forskning, som ett sätt att hantera så kallade ”wicked problems”, eller med andra ord lömska utmaningar. Att utveckla hållbara städer är en av vår tids största utmaningar. Städer står inför stora utmaningar såsom klimatförändringar, stora demografiska förändringar, en ökad segregation och har en komplex styrning. Relationen mellan stad och land påverkar också utvecklingen. Detta är utmaningar som inte lösas av en organisation eller sektor, utan samarbete krävs. 

Medskapande forskning är en ansats som håller på att utvecklas. Den används för att möta samhällets komplexa utmaningar genom att föra samman olika aktörer i en och samma kreativa process. Aktörer från akademi, praktik, näringsliv och civilsamhället. 

Resultatet blir en ny typ kunskap som ämnar att vara transformativ, vilket betyder att den har som mål att förändra beteendemönster till mer rättvisa och hållbara alternativ. På Mistra Urban Futures har vi arbetat med medskapande metoder sedan centrumet grundades 2010. 

För doktorander och praktiker 

Co-production in action – from practice to theory består av två fördjupningskurser (2x7,5 hp). Den första kursen genomförs nu hösten 2017 och den andra våren 2018. Kursen vänder sig till dig som arbetar med så kallade lömska utmaningar (’wicked urban problems’) i ditt dagliga arbete eller till dig som belyser sådana utmaningar i dina doktorandstudier. Tanken är att ge deltagarna insikter till urbana dilemman från både ett praktiskt och forskningsperspektiv. Kursen kommer även ta upp verktyg, metoder och teori kring transdisciplinär forskning. 

Om kursen våren 2018

Den andra kursen sker våren 2018. Sista ansökningsdag är 1 december 2017. Kursen hålls av Mistra Urban Futures/ Chalmers. Personer från Mistra Urban Futures svenska och internationella nätverk kommer att föreläsa på kursen. För deltagande krävs ej att man har gått höstens kurs, däremot ges förtur till redan antagna vid höstens kurs. 

Ansök här

Ansök till kursen senast 1 december 2017

Läs mer om Forskarskolan 

Läs mer om kursen 
Läs mer om Forskarskolan 
Nyhet: Forskarskolan är igång
Nyhet: Stort intresse för Forskarskolan

Frågor?

Henrietta Palmer, Deputy Scientific Director, Mistra Urban Futures, henrietta.palmer@chalmers.se
Elma Durakovic, Elma Durakovic, koordinator, elma.durakovic@chalmers.se