Page type

 

Urban Lunch-time: Hur bygger vi socialt hållbart?

Datum: Torsdag 14 november 2019

Tid: 11.30-13.00 inklusive en vegetarisk wrap

Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg 

Hur kan skolor stödjas i arbete med hållbar utveckling?
 

Exemplet: Lärande hållbara måltider
 

LIP
Page type

Digitalt verktyg guidar till klimatsmart semester

Allt fler känner en oro för hur det egna resandet påverkar klimatet. Mistra Urban Futures har varit delaktiga i att ta fram ett digitalt verktyg som gör det enklare att fatta klimatsmarta beslut inför semestern.  

Algehed, J., Eneqvist, E., Jensen, C. and Lööf, J (eds)(2019) Innovation och stadsutveckling

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Antologi Innovation för hållbar stadsutveckling
DOI Title
Innovation och stadsutveckling - en forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun
Author(s)
Jessica Algehed Erica Eneqvist Christian Jensen Jenny Lööf
Published year

 

Abstract

En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun

LIP
Page type

 

Samlade intressanta verktyg och handböcker för stadsplanerare

Om hållbar platsutveckling, bygga hållbart för seniorer och verktyget Prisma 

Mistra Urban Futures projekt tar fram olika typer av resultat i samarbete med forskare och praktiker. De kan vara allt från rapporter, handböcker, kunskapsöversikter till olika verktyg. Under det senaste året har det kommit en rad olika resultat som kan vara intressant för dig som arbetar med stadsutvecklingsfrågor. 

Här är ett axplock av intressanta verktyg: 

Barns och ungas livsvillkor i Malmö

Datum: Fredagen den 22 november 

Tid: 8.30-11.30 

Plats: Lokal: "Stortorget", Stadskontoret Adress: August Palms Plats 1 

Program 22 november

8:30 - 09:00 KAFFE 

09:00-09:15 lntroduktion Jennie Ström, Malmö stad & Erica Righard, Malmö universitet 

09:15-09:45 Ekonomiskt utsatta familjer & den svenska familjepolitiken Tapio Salonen 

Mellanrum på väg: Kulturvandring i Hammarkullen

Dag: Lördag 5 oktober

Tid: 14:00 - 16:00

Page type

Sök till efterfrågad skrivarkurs inom vår öppna forskarskola senast 21 oktober.

LIP
Page type

De senaste åren syns alltfler initiativ kring att utveckla, bygga och förvalta bostäder och andra hus genom social samverkan - genom att människor går samman och hjälps åt att få hus byggda.