Page type

Marcus Jahnke ny verksamhetsledare för Centre for Sustainable Urban Futures

Marcus Jahnke är både design- och ingenjörsutbildad. Han är intresserad av maktstrukturer och har bland annat studerat och arbetat med normkritik och hur hierarkier påverkar staden. Med sina breda kunskaper och arbetslivserfarenhet är ambitionen att bli en inkluderande verksamhetsledare som får saker att hända för Centre for Sustainable Urban Futures, vid GMV.

Page type

Mistra Urban Futures 2010 - 2019 Göteborgsregionens rapport: Samarbetet har skapat nya arbetssätt

 

LIP
Page type

Uppdragsutlysning för en ”Local Partners impact study”

Centre for Sustainable Urban Futures söker forskare för ett tidsbegränsat uppdrag: en utvärdering av tio år av transdisciplinär samverkan för hållbar stadsutveckling. Uppdraget går ut på att utvärdera hur centrets partnerskapsmodell fungerat och tydliggöra erfarenheter och lärdomar. Vad bör förvaltas, och vad behöver utvecklas,
i det gemensamma arbetet för hållbar stadsutveckling?

LIP
Page type

Mistra Urban Futures ombildas och byter namn till Urban Futures

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
SIGURD - Stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden
Author(s)
Carl-Johan Karlsson Dag Magnusson Håkan Cavenius Joanna Fehler Katarina Haugen Stefan Molnar
Published year
Tags
SROI

 

Abstract

Resultat och lärdomar från användning av metoden Social Return on Investment (SROI) i två fallstudier i Göteborg

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
SIGURD - Stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden
Author(s)
Peter Johansson Pia Essunger
Published year
Tags
SROI

 

Abstract

Fallstudie Borås har handlat om att genomföra en SROI-analys på Medborgarlabbet Sjöbo, som är en miljö och ett arbetssätt för att möjliggöra kapacitets- och kunskapsbyggande för olika former av medborgarinflytande i stadsdelsplaneringen och på så sätt främja samhällsengagemang. Analysen som görs på Medborgarlabbet är en så kallad utvärderande SROI. Den utvärderande SROI-analysen används för att ta reda på hur mycket monetärt värde en redan genomförd insats på Medborgarlabbet har skapat, till skillnad från en prognosticerande SROI där fokus är att utröna eventuella värden som kan tänkas uppstå.

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
SIGURD - Stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden
Author(s)
Knut Fahlén
Published year
Tags
SROI

 

Abstract

Projektet SIGURD handlar om hur effekter och värden kan används för att nå en hållbar samhällsutveckling. I denna rapport har tillämpningen av SROI-analyser (Social Return of Investment) analyserats för att se om de kan leda till nytta för kommuner och samhället i stort. Rapporten och analysen av tillämpningen av SROI bygger på fallstudier som genomförts i Borås stad och Göteborgs stad som har testat metoden i såväl planerings- och som uppföljningssyfte.

LIP
Page type

Innovationsprojektet SIGURD gör fallstudie på Backaplan

Forsknings- och innovationsprojekt SIGURD ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika investeringar har för en hållbar samhällsutveckling. Dag Magnusson på strategiska avdelningen är projektledare från SBK, här berättar han mer om projektet och fallstudien på Backaplan

LIP
Page type

Ett händelserikt år för Mistra Urban Futures Göteborgsplattform

Urban Lunch-time: Insatser i ”utsatta” områden – fungerar de?

OBS! Detta event är framflyttat pga Covid-19 och omständigheter vi inte kan påverka just nu. Vi återkommer om nytt datum längre fram.