(1)

Urban Lunch-time: Insatser i ”utsatta” områden – fungerar de?

OBS! Detta event är framflyttat pga Covid-19 och omständigheter vi inte kan påverka just nu. Vi återkommer om nytt datum längre fram. 

"Insatser i ”utsatta” områden - en analys av 20 års områdesutveckling och lärdomar inför framtiden” publicerades i december 2019 av Bostad 2030. Rapporten är en kunskapsöversikt som diskuterar svenska studier av områdesutveckling hittills under 2000-talet. Syftet är att sammanfatta lärdomar från dessa studier. I rapporten diskuteras olika skäl för områdesutvecklingens begränsade möjligheter att påverka ojämlik resursfördelning i staden på ett strukturell sätt.

 
Talarna och författarna till rapporten är Kim Roelofs, doktorand i urbana studier på Malmö universitet. Hon har sin bakgrund i etnologi och kulturanalys och hennes avhandlingsarbete handlar om områdesutveckling ur ”rumsligt rättvise-perspektiv”, och Tapio Salonen som är professor i socialt arbete vid Malmö Universitet. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor.
 
Arbetet har möjliggjorts inom ramen för ett uppdrag finansierat av Mistra Urban Futures och med delfinansiering från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs stad och Räddningsmissionen. 
Denna studie är en del av det forskningsarbete som bedrivs med fokus på Lövgärdet i Göteborg.

OBS! Detta event är framflyttat pga Covid-19 och omständigheter vi inte kan påverka just nu. Vi återkommer om nytt datum längre fram. 

Plats: Länsstyrelsen (hörsalen). Stora Badhusgatan 2B, Göteborg. 

Tid: 11.30 - 13: 00 inkl. vegetarisk wrap (wrap cirka 12:20)

Möjlighet att anmäla sig kommer snart. 

Anmälan senast: 24 april

Svartvit bild: Jossuha Théophile och hittades via unsplash.com

Bild i färg: Victor Li, unsplash.com

Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg (Hörsalen)