(1)

 

Är vi hållbara nu?

Flertalet projekt som fick stöd från Delegationen för Hållbara städer är nu avslutade. Vi samlas för erfarenhetsutbyte och diskussion kring hur det är att driva hållbara stadsutvecklingsprojekt. Hur har det gått? Vilka är lärdomarna och erfarenheterna? Vad har projekten gjort som avviker från hur man brukar göra?  Finns det erfarenheter från misstag att dela med sig av?

Bland annat kommer politiker och projektföreträdare från Göteborg att prata om Kvillebäcken (bilden) och Frihamnen.

Tid: 9 november 2015 9:30-16:45

Plats: Kajskjul 107, Runegård & Hvit, Frihamnen 16B, Göteborg

Avgift: 650 kr, inkl lunch och fika

Arrangeras av Boverket och Mistra Urban Futures

Anmälan

Via denna länk. Avgiften faktureras

Program

09.30-10.00 Registrering och kaffe på Runegård och Hvit, Kajskjul 107 i Frihamnen.

10.00 Introduktion. Boverket och Mistra Urban Futures hälsar välkomna och presenterar dagens upplägg, tillsammans med Anna-Johanna Klasander, dagens moderator.

10.15-12.30 Block 1. Kvillebäcken och Frihamnen  - hur är det att driva hållbara projekt i Göteborg?

* Representanter från projektet Kvillebäcken och Frihamnen presenterar projekten tillsammans med företrädare och politiker från Göteborgs stad. Vad är lätt? Vad kan förbèttras och utvecklas till nästa gång?

* Rundvandring i Frihamnen. Representanter från Göteborgs Stad och Älvstranden Utveckling visar runt.

12.30-13.30: Lunch på Runegård och Hvit

13.30-15.30: Block 2. Tema: Hållbara projekt i mellanrummen. Företrädare för tre projekt som har fått stöd från Delegationen för hållbara städer berättar om sina erfarenheter;

* Borås stad: Projektet Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering och övrig pågående stadsutveckling i Borås

* Ramböll Sverige AB: Projektet Grönskans betydelse i en klimatsmart stad

* Järfälla kommun: Projektet Kajer mot det gröna, hållbara gränssnitt mellan stad och land

Diskussion: Vilka erfarenheter har publiken?

15.30-15.45: Fika.

15.45-16.45: Sammanfattning och avslutning.