(1)

Mistra Urban Futures Seminar:

Stadsnära matproduktion – Hur skapar vi förutsättningar för lokalproducerad mat? 

Datum:12 maj, 13.00 – 16.30 inklusive fika
Plats: Mistra Urban Futures, Lärargatan 3, Göteborg
Anmälan: Länk till anmälan. Sista anmälningsdag 7 maj. Antalet platser är begränsat!

Odling i och omkring städer var förr en viktig källa till råvaror och sysselsättning, inte minst i samband med kriser i. Idag produceras merparten av den mat vi äter långt från staden. Däremot har stadsodling växt som fenomen och uppmärksammats över hela världen de senaste åren. I diskussionen kring hållbar stadsutveckling har odling i staden av många skäl kommit att ses som ett viktigt verktyg i bygget av det hållbara samhället. Samtidigt finns det också ett ökat intresse från konsumenterna att köpa dels mer lokalproducerad och mer giftfri mat. Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för att möta denna efterfrågan och skapa ett hållbart samhälle?

Med bland annat detta som utgångspunkt startades Mistra Urban Futures-projektet Grön Produktion under våren 2013 med huvudsyfte att skapa förutsättningar för stadsnära matproduktion med ekonomisk bärighet i och omkring staden. Genom samarbete med relevanta aktörer identifierades två huvudområden som specialstuderats inom projektet: Nya affärsmodeller som kopplar samman producenter med konsumenter och Utbildning som kopplar odling till entreprenörskap. Genom detta seminarium redogörs resultatet från dessa fokusområden.

Projektet har redan nu genererat ett antal följdprojekt, som även de kommer redogöras för i korthet. Vi bjuder in er för att se vilka ytterligare möjligheter som finns att samarbeta kring dessa frågor utifrån Mistra Urban Futures. Vi vill att just du kommer för att ta del av projektets resultat samt är med och diskuterar hur detta kan tas vidare.

Program 

Presentation: 
Hur skapar vi förutsättningar för lokalproducerad mat?

Johanna Andersson (IVL), Martin Berg (Studiefrämjandet och Fastighetskontoret) och Lina Wejdmark (Länsstyrelsen) redovisar för resultatet av det nu avslutade projektet Grön Produktion och ger en kort sammanfattning av de följdprojekt som genererats.

Diskussion: 
Hur kan vi fortsätta skapa förutsättningar för lokalproducerad mat?

Projektet Grön Produktion har redan nu genererat ett antal följdprojekt. Målet med denna diskussion är att tillsammans identifiera och generera ett antal uppslag och idéer till fortsättningsprojekt samt skapa grupper och nätverk att arbeta vidare med dessa.

Frågor?

Om du undrar något, kontakta: Johanna Andersson, johanna.andersson@ivl.se 031-725 62 12

Läs mer

Om projektet Grön Produktion

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Johanna Andersson, johanna.andersson@ivl.se +46 (0)31-725 62 12

Filer

  • Stadsnära matproduktion - hur skapar vi förutsättningar för lokal mat?