Published in: Global, Gothenburg-

ICLEI Resilient Cities Mistra Urban Futures

Migration och de globala hållbarhetsmålen är viktiga ämnen på den stora ICLEI Resilient Cities konferensen som äger rum i Bonn 4-6 maj. Mistra Urban Futures deltar genom centrumets director David Simon som håller ett inledningsanförande och genom en paneldiskussion om svenska städers erfarenheter av de stora flyktingströmmarna hösten 2015 och hur städer kan lära av detta och dela de kunskaperna.

Resilient Cities är en årligen återkommande konferens för ICLEI. en global organisation för städer och regioner. Flera hundra medlemsstäder och -regioner från hela världen väntas vara representerade, liksom forskare och civilsamhälle.

Mistra Urban Futures är väl representerat i konferensprogrammet. David Simon är som nämnts en av inledningstalarna och Göteborgsplattformens ledare Margareta Forsberg är moderator för en panel med representanter från Stockholm, Göteborg och Malmö som diskuterar erfarenheterna från 2015 års flyktingströmmar. Dessutom kommer Jan Riise att moderera en panel om Nordic Built Cities, en tävlinb bland nordiska städer som anordnas av Nordiska Rådet.

Hela programmet finns för nedladdning från ICLEI Resilient Cities 2017 webplats

För mer information, kontakta  Jan Riise telefon 0708 6428220.