Publicerad:

African Centre for Cities första internationella konferens om städer

Mistra Urban Futures partner African Centre for Cities internationella konferens om städer ägde rum i Kapstaden 1-3 februari 2018.

Edgar Pieterse, chef för ACC, öppnade konferensen genom att reflektera över en grundläggande idé bakom ACCs arbete under de senaste 10 åren och som skulle sätta scenen för konferensen: "Being both critical and propositional is not a choice but a necessity". Under de 3 konferensdagarna fick deltagarna delta i aktiviteter som paneler, bordsdiskussioner, boklanseringar, filmvisningar, konstuppträdanden och presentationer från en blandning av akademiker, aktivister och artister från plattformen i Kapstaden.

Flera Mistra Urban Futures-forskare deltog i konferensen, modererade sessioner och presenterade artiklar. Vi organiserade en panel som heter "Realizing Just Cities" där våra forskare presenterade fyra olika dokument och projekt. Warren Smit och Rike Sitas presenterade några tidiga resultat av deras arbete med "Realising just cities in different global contexts". David Simon, Mistra Urban Futures Director, och Warren Smit, Plattformsledare i Kapstaden, pratade om en artikel som är samskriven av flera Mistra Urban Futures forskare inom "The challenges of transdisciplinary co-production: from unilocal to comparative research’". Sandra Valencia och David Simon presenterade utkastet till en artikel baserat på startfasen i projektet kring implementationen av de globala hållbarhetsmålen och New Urban Agenda med titeln "Initial considerations for adapting the SDGs and the NUA to the city level: reflections from a comparative research project". Slutligen presenterade Rike Sitas det arbete hon utför med andra forskare inom "Cultural heritage and the just city". Panelen var välbesökt och intressanta frågor och diskussioner följde presentationerna.

Mer information om konferensen finns på ACCs hemsida (www.africancentreforcities.net) eller genom att följa Twitter och Facebook hashtag #ACC_IUC2018.