Publicerad:

Mistra Urban Futures in Almedalen

80 miljoner till Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures har beviljats ett anslag på 80 miljoner kronor från Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, för perioden 2016-2019. Beslutet följer på en internationell utvärdering av centrumets verksamhet de första fem åren från 2010.

Mistra Urban Futures finansieras även av Sida och ett Göteborgskonsortium med universitetet, Chalmers, länsstyrelsen, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och IVL. När Mistras 10-åriga finansiering löper ut 2019, kommer centrumet att fortsätta och att söka förnyad finansiering från andra, nya och befintliga partners.

– Det är mycket glädjande att den omfattande utvärderingen kom till så positiva resultat om vårt arbete och särskilt betonade ansatsen med lokalt samarbete för att nå nya kunskaper och lösningar på de problem som olika intressenter lyft fram, säger David Simon, director för Mistra Urban Futures.

Under det senaste året har Mistra Urban Futures gjort betydande insatser för att bidra till en hållbar stadsutveckling, inte minst i de städer där centrumet är representerat genom egna plattformar: Göteborg, Manchester, Kapstaden och Kisumu i Kenya. En rad projekt som initierades under de första åren närmar sig avslutning med såväl akademiska publikationer som rekommendationer och rapporter för praktiker, politiker och beslutsfattare.

FN har i helgen fattat beslut om de 17 nya hållbarhetsmål som ska ersätta de tidigare Millenniemålen. Ett projekt av direkt betydelse är det pilotprojekt som genomfördes av Mistra Urban Futures under försommaren för att testa de indikatorer för det hållbarhetsmål som specifikt handlar om städer. Centrumets lokala plattformar i Kapstaden, Kisumu, Manchester och Göteborg deltog tillsammans med Bangalore. 

– Den fortsatta finansieringen gör det möjligt för oss att konsolidera vårt arbete i de städer vi redan är verksamma och att initiera samarbete med fler städer i Sverige och utomlands. Anslaget underlättar också vår utforskning av möjligheter och principer för samproduktion av kunskaper med olika intressenter över stora delar av världen, avslutar David Simon.

För ytterligare information, kontakta professor David Simon, Director, Mistra Urban Futures, eller Jan Riise, tel +46 708 718288.

Bild: Mistra Urban Futures deltog i flera sessioner i årets Almdedalsvecka bland politiker och beslutsfattare. Bland annat presenterades pilotstudien ovan. Photo Jan Riise