Publicerad:

Internationellt möte i Kapstaden

I mitten av mars hölls centrumets årliga internationella möte. Representanter från alla lokala plattformar möttes i Kapstaden, Sydafrika. Det tre dagar långa möte hade en intressant agenda med fokus på tre stycken position papers, det internationella pilotprojektet och en antologi om olika arbetssätt.

Position papers - rättvisa, gröna och täta städer

De tre position papers som vardera inriktar sig på centrumets fokusområden rättvisa, grön respektive täta städer diskuterades. Alla plattformar fick chansen att kommentera och ge förslag till nästa version. Tanken bakom skrifterna är att beskrivaden senaste kunskapen inom området samt att skapa riktlinjer för det framtida arbetet inom centrumet.

Det Internationella pilotprojekt -Governance, policy, knowledge in urban sustainability

En nulägesanalys av de lokala utmaningarna som varje stad står inför när det kommer till att utveckla hållbara städer har genomförts. Kartläggningen kommer att användas för att bedöma resultaten av centrumets arbete och att utforma projekt som är skräddarsydda för att möta de aktuella utmaningarna. Rapporter får de olika plattformarna kommer att publiceras under 2013.

Antologin

Antologin fokuserar på hur Mistra Urban Futures ser på gemensam kunskapsproduktion. De olika plattformarna bidrar med kapitel till antologin.

Arbete som utförs i Kapstaden

Deltagarna fick också se hur plattformen i Kapstaden samarbetar med staden, genom ett program där fyra forskare ingår i stadens förvaltning. Detta arbetssätt bidrar till den politiska utvecklingen inom klimatförändringar, grön ekonomi, förtätningsmodeller och energistyrning. Tio månader in i programmet är både stadens tjänstemän och forskana eniga om att det här är ett  positivt och givande sätt att sammanföra forskning och praktik.

 

Läs mer om det internationella projektet Governance, policy, knowledge in urban sustainability