Publicerad:

Mistra Urban Futures i Stockholm

För att stärka Mistra Urban Futures roll i Sverige genomförs under hösten en förstudie om att etablera en nod i Stockholm. Noden kommer att fokusera på hur man kan skapa hållbara socio-ekologiska system och tanken är att komplettera och stärka den forskning som redan bedrivs i Manchester, Kisumu, Göteborg och Kapstaden.

Förstudien kommer att genomföras tillsammans med Stockholm Resilience Centre, KTH Arkitekturskolan, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi och Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret.

- Vi välkomnar initiativet från partnerna i Stockholm. Deras expertis och internationella nätverk kommer ytterligare stärka Mistra Urban Futures och Sveriges position inom den urbana forskarvärlden globalt, säger professor David Simon, Mistra Urban Futures nye föreståndare.

Förstudien kommer att genomföras av Professor Lars Marcus, KTH Arkitekturskolan, Docent Johan Colding, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi och Filosofie doktor Stephan Barthel, Stockholm Resilience Centre.

- Genom att vårt forskningsområde förs samman med Mistra Urban Futures öppnas nya möjligheter och sammanhang. Ny och spännande forskning som bygger på en gemensam kunskapsproduktion, som är en metod vi har arbetat med under många år, kommer kunna genomföras.

- Nära kontakt och utbyte med den senaste utvecklingen inom forskningen är viktig, särskilt med tanke på de utmaningar som vi för närvarande står inför i planeringen och utformningen av våra framtida städer, säger Niklas Svensson, Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret.

Förstudien kommer att undersöka möjligheterna till ett långsiktigt samarbete mellan forskning och praktik, allt enligt Mistra Urban Futures syn på gemensam kunskapsproduktion. Några av de aktiviteter som kommer ske under hösten inkluderar en kartläggning, att identifiera pilot projekt samt att närma sig organisationer som kan bilda ett lokalt partnerskap i Stockholm. Förstudien kommer att vara klar i slutet av 2014.

Frågor kan riktas till:

Lars Marcus, arkitekt och professor, KTH Arkitekturskolan, lars.marcus@arch.kth.se, 070-994 7991
Johan Colding, Docent, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, johan.colding@beijer.kva.se, 076-277 0610
Stephan Barthel, Ekolog och Filosofie doktor, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, stephan.barthel@su.se, 076-360 5705
Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, niklas.svensson@stockholm.se, 012-272 47
David Simon, föreståndare, Mistra Urban Futures, david.simon@chalmers.se, 031-772 4930

 

 

Foto: Flickr, av edward stojakovic