Publicerad:

Lärdomar från Kisumu

Nya modeller för hållbarhet, bokhandlaren Khaleb, avfallsaktörer och utveckling av stationssamhällen – teoretiska, praktiska och mycket personliga berättelser skapade tillsammans Mistra Urban Futures andra årliga konferens och gjorde dagarna i Kisumu, Kenya, både minnesvärda och tankeväckande.

Med undertiteln ’Lärande genom jämförande’ hade konferensen en tyngdpunkt på de elva samarbetsprojekten som nu utgör basen i Mistra Urban Futures forskningsportfölj, med stöd av de två huvudtalarna, Caroline Wanjiku Kihato och Edgar Pieterse, båda anknutna till centret. De jämförande projekten täcker ett brett spektrum av forskningsområden, från avfallshantering till hållbara grannskap, från urbana livsmedelskedjor till betydelsen av kulturarvet.

Samtidigt bidrar alla projekt till det övergripande målet, att förverkliga rättvisa städer. I flertalet fall är projekten baserade på lokala aktiviteter vid en eller flera av centrets plattformar, i Sverige och utomlands. Plattformarna fungerar både som plats för projekten och som en del av forskningsmetodiken, med reflektion som viktigt kännetecken. Det är genom lokalt samarbete mellan akademin och andra partners inom offentlig sektor, samhällsorganisationer och lokala företag som samarbete och medskapande av kunskap för hållbar samhällsutveckling kan möjliggöras.

Parallellt med konferensen tog flertalet samarbetsprojekt möjligheten att ordna workshops och möten för att förstärka nätverken och sätta igång det fortsatta arbetet inom respektive team.

Samarbetet och nätverkandet fick elegant och mycket gästfritt stöd av de kenyanska värdarna, Kisumu Local Interaction Platform och dess partners, genom studiebesök och måltider. Värdet av konferensen underströks också av att Guvernören för Kisumu County deltog, Peter Anyang Nyong’o liksom County Minister Nerry Achar, tidigare borgmästaren i Kisumu, Sam Okello och rektor for Chalmers, Stefan Bengtsson deltog, liksom en rad representanter för både civilsamhälle och partners. I linje med centrumets transdisciplinära metodik, bestod alla delegationer från de olika plattformarna av såväl praktiker som forskare.

Den tredje årliga konferensen äger rum i Kapstaden, Sydafrika, 5-7 november 2018

Historien om bokhandlaren Khaleb berättades av Caroline Wanjiku Kihato. Den kommer att finnas tillgänglig som blogg och som video från föreläsningen inom kort – liksom flertalet andra presentationer under konferensen.

Stefan Bengtsson, Chalmers rektor, skriver om sin upplevelse av konferensen på rektors blogg https://blog.portal.chalmers.se/rektor/examensceremoni-entrepren%C3%B6rskap-kvantdatorer-och-stadsutveckling