Publicerad:

Hur går vi vidare med det urbana utvecklingsarbetet?

I dag, den 13 november arrangeras konferensen ”Tre år av urbant utvecklingsarbete – vad har vi lärt oss och hur går vi vidare?”. Bakom konferensen står Regeringskansliet, Boverket, Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten i Stockholms län.

Mistra Urban Futures representerade

Mikael Cullberg, ledare för Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures är inbjuden att moderera dagen. I fokus står det urbana utvecklingsarbete som pågått i nio kommuner och 15 stadsdelar under 2012-2014. Ett exempel står Ann Legeby, KTH Arkitekturskolan för. Hon ska berätta om arbetet tillsammans med storstadskommunerna för att fördjupa och sprida kunskap om hur segregation hänger samman med den byggda miljön. Kunskapen bygger på Mistra Urban Futures-projektet Dela[d] stad, som Ann projektlett.

Bostads- och stadsutvecklingsminister deltar

Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister avslutar dagen med hur regeringen går vidare under nästa år.

Om det urbana utvecklingsarbetet

Det urbana utvecklingsarbetet är ett initiativ från regeringen 2012-2014. Arbetet är en fortsättning på storstadsatsningen som pågick 2000-2006 samt det urbana utvecklingsarbetet och det lokala utvecklingsavtal som pågick 2007-2011. Inriktningen har 2012-2014 varit på utvärdering, kunskapsinhämtning, kunskapsutbyte och kunskapsspridning.

Inom ramen för utvecklingsarbetet har kommunerna att få ta del av särskilt kunskapsstöd från bland annat Boverket, SCB och berörda länsstyrelser. För att kunna omfattas av satsningen prövades stadsdelar i de 23 kommuner som anmälde intresse gentemot följande kriterier:

 • Förvärvsfrekvens lägre än 52 procent
 • Långvarigt försörjningsstöd högre än 4,8 procent
 • Gymnasiebehörighet lägre än 70 procent

Följande kommuner och stadsdelar har ingått:

 • Stockholm – Rinkeby och Tensta
 • Södertälje – Ronna och Hovsjö
 • Växjö – Araby
 • Kristianstad – Gamlegården
 • Malmö – Herrgården och Södra Sofielund
 • Landskrona – Centrum-Öster
 • Borås – Hässleholmen
 • Göteborg – Gårdsten, Hjällbo, Norra Biskopsgården och Bergsjön
 • Trollhättan – Kronogården

Läs mer

Om konferensen
Projektet Dela[d] stad

 

Foto: Nyhetsöversikten, Ann Legeby