Publicerad:

Pressinformation: Arena hållbar stad – nedslag i faktisk miljö

Delegationen för hållbara städer, Naturvårdsverket och VINNOVA med flera har delat ut stöd och bidrag till ett stort antal projekt – många av dem mycket lyckade satsningar som aktivt bidragit till att vi tagit flera steg närmre en hållbar framtid. På konferensen Arena hållbar stad visas några av satsningarnas betydelse för utvecklingen av hållbara städer.

Ett urval av projekten
 

Passivhuscentrum

Visar hur tre kommunala bostadsbolag på olika sätt och till olika kostnader beslöt att renovera sina miljonprogramsområden – men med liknande resultat.
- Lerums kommun visar Gråbos nybyggda skola som producerar sin egen energi
- Alingsås kommun visar bostadsområdet Stadsskogen där skolor och en idrottshall byggts till passivhusstandard och miljonprojektområdet Brogården
- Till sist visas Backa Röd i Göteborgs kommun

Vision Älvstaden – hållbar stadsutveckling i Göteborg

5 km2 tidigare hamn-, industri- och terminalområden väntar på att omvandlas till en levande och attraktiv innerstad. Genom medborgardialog och idéarbete har många göteborgare deltagit i att utforma visionen om en inkluderande, grön och dynamisk Älvstaden. Visionen är nu ett styrdokument för de Älvstaden-projekt som pågår.

Återvinningscentraler som går över gränsen – nya möjligheter med skräp

Någon annan kan alltid använda dina begagnade saker. Det är det motto Återbruket arbetar efter. Alelyckan har ett kretsloppstänkande som genomsyrar hela enheten. Alla de ca 500 ton Återbruket tar emot årligen återanvänds och ca 75 procent säljs vidare.

Miljonprogramsområdet Gårdsten 1997-2012, ett nationellt exempel på social-ekologiskt samhällsbygge

Gårdstensbostäder har tillsammans med Gårdstensborna utvecklat området till en modern och levande stadsdel med aktiva invånare. Utgångspunkten har varit att skapa en långsiktig, sund och trygg livsmiljö med fungerande välfärd, där människor tar ansvar för sin miljö och där mångfald är ett ledord.

Kvillebäcksområdet i stadsutvecklingsområdet Älvstaden

Kvillebäcken, på Hisingen, är en viktig pusselbit i i utvecklingen av Älvstaden. Här utvecklas nya kvarter med miljöprofil och en ny saluhall kompletterar den befintlig, täta blandstaden. Hållbarhetssatsningar, gröna strategier och en blandstad i praktiken.

Filer

  • Pressinformation: Arena hållbar stad – nedslag i faktisk miljö