(9)

Arena Hållbar Stad

Välkommen till konferensen Arena hållbar stad! Möt miljöminister Lena Ek, bli inspirerad av Helle Lis Søholt från Gehl arkitekter, hör Charlotta Mellander sammanfatta tio års forskning om vad som gör en stad attraktiv, träffa företrädare för myndigheter som arbetar med hållbar stadsutveckling. Delta i temasessioner om alltifrån grön teknik till människans centrala roll i den hållbara staden. Var med om landets första nätverkskavalkad och möt det nätverk du är mest intresserad av. Ta del av goda exempel, lyssna på föregångarnas erfarenheter, nätverka och delta i studiebesök!

I december 2012 slutför Delegationen för hållbara städer sitt uppdrag och Naturvårdsverkets stödsystem LIP och Klimp slutrapporteras. Vilken betydelse har de statliga satsningarna haft? Vad har vi gjort och vad har vi lärt? Konferensen Arena hållbar stad visar på och diskuterar goda exempel, resultat och erfarenheter.

Mistra Urban Futures, Vinnova och många fler tar arbetet med hållbar stadsutveckling i framkant vidare. Hur ser de nya satsningarna ut? Vilka är aktörerna och nätverken? På konferensen får du veta.

Moderator för konferensen är Karin Klingenstierna.

Datum: 6-8 november
Plats: Chalmers tekniska högskola, Chalmersplatsen 1, Johanneberg, Göteborg, tel: 031–772 39 20/39 38
Anmälan: anmälan är stängd.
Konferensavgift: 1500 kr exkl. moms per person.

Arrangörer

Delegationen för hållbara städer, VINNOVA, Naturvårdsverket och Mistra Urban Futures.

Temasessioner

Grön teknik och miljöinnovationer
Tekniken spelar en viktig roll i utvecklingen mot mer hållbara städer och minskad klimatpåverkan. På vilket sätt bidrar ny teknik till en mer hållbar vardag och hur ser de senaste innovationerna ut?

Stadens mobilitet
Frågor kring stadens transporter och stadsutveckling måste integreras bättre än vad som vanligen görs idag. Vad kan göras för att underlätta för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer och godstransporter?

Resurser, kretslopp och ekosystemtjänster
Inom loppet av några decennier måste städernas inverkan på ekosystemen minska radikalt. Trenden med städer som resursförbrukare måste brytas och beroendet av ekosystemtjänster tydliggöras.

Människans centrala roll
Hur städer planeras, byggs, förvaltas och utvecklas har tydliga samband med människors hälsa och delaktighet, förutsättningarna för integration, jämställdhet och demokrati, liksom påverkan på klimatet. Fokus sätts på den förändringskraft och potential som finns när vi sätter människan i centrum.

Stadens synergier och samband
Hur kan sektorsövergripande planering i tidiga skeden och integrering av olika system utifrån ett helhetsperspektiv ge synergier?

Nätverkskavalkad

• Föreningen för byggemenskaper
• HCS – Hållbarhetscertifiering av stadsdelar
• Healthy Cities
• Klimatkommunerna
• Stadsbyggnadsdialogen
• SUD – Skånsk modell för export av hållbar stadsutveckling
• Sweden Green Building Council
• Sveriges Ekokommuner
• Uthållig kommun
• Med flera!

Ur programmet

6 november
09.00 Registrering och kaffe
10.00 Regeringens satsningar – Miljöminister Lena Ek

 • Byggstenar för hållbar byggd miljö – Maria Ågren, gd, Naturvårdsverket
 • Hållbara resultat – representanter för LIP och Klimp
 • Delegationen för hållbara städers projekt och erfarenheter – Peter Örn, ordf, Delegationen för hållbara städer
 • Delegationens slutsatser – ledamöter i delegationen
 • Vinnovas satsning på hållbara och attraktiva städer – Charlotte Brogren, gd, Vinnova
 • Ny arena för hållbara städer – panelsamtal med Janna Valik, gd, Boverket m.fl

12.15 Lunch

13.30 Temasessioner

 • Parallella sessioner:
 • Grön teknik och miljöinnovationer
 • Stadens mobilitet
 • Människans centrala roll
 • Resurser, kretslopp och ekosystemtjänster
 • Stadens synergier och samband

Fika och besök på dialogtorget

 • Människan i staden – Helle Lis Søholt, arkitekt, Gehl Architects

17.00 Dagens mingel
18.00 Middagsbuffé på Chalmers

7 november

09.00 Städer i nätverk – Lars Reuterswärd, Director, Mistra Urban Futures/Chalmers rektorsråd

Fika och besök på dialogtorget
Nätverkskavalkad

12.00 Lunch
13.00 Exempel i samverkan – nätverk av myndigheter och organisationer som arbetar med goda exempel

 • Portal Hållbar Stad – Arkitekturmuseet
 • Projektkavalkad – Föregångare och skyltfönster för omvärlden presenterar sig
 • Vilken stad vill vi bo i? – Charlotta Mellander, docent, Handelshögskolan i Jönköping
 • Den hållbara staden – lokala och nationella utmaningar. – Kia Andréasson, kommunalråd, Göteborgs Stad

16.45 Final
19.00 Mat och dryck på Konserthuset i samarbete med

8 november

Studiebesök
Halvdag kl. 09.00 – 12.00

 • Adlerbertska Forskningsstiftelsen
 • Ekocentrum
 • Kvillebäcken
 • Nya Krokslätt

Halvdag kl. 13.00 – 16.00

 • Centrala Älvstaden
 • Ekocentrum
 • Kretsloppsparken Alelyckan

Heldag kl. 09.00 – 16.00

 • Gårdstensbostäder
 • Passivhuscentrum Västra Götaland

Läs mer på konferensens hemsida

 

Dokumentation

På Delegationen för hållbara städers hemsida kan du ladda ned de presentationer som visades på konferensen.

På hallbarstad.se kan du se dokumentationsfilmer från konferensen, Delegationens film om de 9 investeringsprojekten, trailers och mycket mer.

Läs mer

Nyhet: Visioner måste bli verklighet!

 

 

 

 

 

Filer