Publicerad:

Så kan vi ta klimatfrågan på allvar – och ändå leva ett gott liv!

Göteborg visar vägen på en nationell konferens den 16-17 september. Då samlas forskare, politiker och experter från hela landet i Göteborg för att diskutera lösningar på klimatutmaningen. Det är ingen slump att de kommer just hit. Här bedrivs en unik forskning på hur medborgarna i en stad påverkar klimatet genom sin konsumtion. Resultatet har använts av Göteborgs Stad som i förra veckan antog ett av världens mest progressiva klimatprogram.

Ett av stadens miljömål är att göteborgarnas utsläpp av växthusgaser ska ligga på en hållbar nivå 2050, vilket är en minskning med 70-80 procent jämfört med dagens utsläpp. För någon vecka sedan, den 4 september, följde kommunfullmäktige upp målet med att anta ett långsiktigt klimatstrategiskt program.

Klimatomställning Göteborg 2.0 – unik bild av hur vår konsumtion påverkar klimatet

Forskningsrapporten Klimatomställning Göteborg 2.0 gör en analys av möjliga åtgärder. Vilka teknik- och livsstilsförändringar krävs för att minska utsläppen till under två ton per person 2050 och hur påverkar en så radikal minskning människors välbefinnande. Rapporten är unik eftersom den ger en bild av hur medborgarna i en stad påverkar klimatet genom sin konsumtion.

En slutsats från rapporten är att vi med oförändrad klimatpolitik bara kommer att lyckas minska utsläppen med 25 procent. Men den visar också att vi med flera förändringar, bland annat när det gäller mat och flyg, kan nå målet.

Låg klimatpåverkan behöver inte alls innebära lägre livskvalitet

Det glädjande resultatet är att en hållbar och rättvis utsläppsnivå är möjlig och det utan att livskvaliteten sjunker.

- Att ha en låg klimatpåverkan behöver inte alls innebära lägre livskvalitet, säger Chalmersforskaren Jörgen Larsson. Umgänge med familj och vänner, god hälsa och att ha ett arbete är avgörande för vår livskvalitet, men påverkas inte direkt av klimatomställningen.

Forskningsrapporten Klimatomställning Göteborg 2.0 har uppmärksammats nationellt och internationellt. I april presenterade Jörgen Larsson den på regeringskansliet i samband med att FN:s nya program för hållbar konsumtion behandlades.

Klimatomställning 2.0 – nationell konferens i Göteborg 16-17 september

Rapporten blir nu utgångspunkten för den nationella konferensen Klimatomställning 2.0 den 16-17 september på Stadsteatern i Göteborg. Kia Andreasson, Göteborgs miljökommunalråd, inleder konferensen på programmet finns bland annat Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson som presenterar lösningar på klimatutmaningen och Niklas Lundell från Way Out West som berättar om vägen till en festival som tar ett sällsynt stort miljöansvar.

Läs mer om programmet och om vilka som står bakom konferensen i inbjudan. Media är välkomna att delta kostnadsfritt på konferensen.

Kontaktperson för media under konferensen:

Konferensvärdar:

Frågor om rapporten Klimatomställning Göteborg 2.0:

Frågor om Klimatstrategiskt program för Göteborg:

Arrangörer

Konferensen är en aktivitet inom WISE – Well-being in Sustainable Cities, ett Mistra Urban Futures-projekt.

I en del av projektet har rapporten "Klimatomställning Göteborg 2.0" tagits fram – i nära samarbete mellan Chalmers, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Medarrangör är Naturvårdsverket i rollen som nationell samordnare för FN:s program 10YFP för att bryta ohållbar konsumtion och produktion.

Filer

  • Klimatomställning Göteborg 2.0 Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar