Publicerad:

Almedalen meeting with citiesand policy-makers

Kommunikation som inkluderar olika intressenter: Almedalen 2015. forskare, politiker och representanter för städer, fr.v David Simon  och Helen Arfvidsson, Mistra Urban Futures, Anneli Hulthén, Kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad, Daniel Okutah, City manager, Kisumu, Kenya, samt Thore Vestby, Frogn kommune, Norge. Foto: Jan Riise

Mistra Urban Futures 'Bästa praxis' enligt EU-projekt

Mistra Urban Futures har utnämnts till "bästa praxis" för ansvarsfull forskning och innovation i Europa. Det är det EU-finansierade projektet RRI-Tools som bland ett stort antal nomineringar valt ut 30 europeiska exempel.

Det är framför allt Mistra Urban Futures fokus på sättet att arbeta, med intressenter från både akademi och samhälle. Centrumet understryker vikten av en öppen kommunikation och former som gör behoven tydliga och resultaten tillgängliga, skriver projektet i sin nyligen publicerade rapport ”Catalogue of good RRI practices”.

Gemensamma projekt och produktion av kunskap skapar möjligheter för en ”botten-upp” ansats där data, resultat och rekommendationer kan spridas ”uppåt” till regional,  nationell och internationell planering, resursfördelning och nya initiativ för hållbarhet.

RRI-Tools är ett treårigt projekt som avslutas under 2016.  Projektet syftar till att utveckla en ”verktygslåda” för att implementera RRI – Ansvarsfull forskning och innovation på svenska – i praktisk verksamhet.  Katalogen med goda exempel och bästa praxis är en del i det arbetet. Ytterligare tre av de 31 exemplen är svenska, vilket gör Sverige och Tyskland till de länder som i det här sammanhanget kommit längst.

Projektet RRI Tools drivs av ett konsortium med 26 Europeiska partner och ett nätverk av 19 europeiska ”nav” för kommunikation och distribution av verktygslådan. Stiftelesen ”La Caixa” i Spanien är koordinator och svensk partner är Vetenskap & Allmänhet i Stockholm.

För mer information, kontakta Jan Riise, Mistra Urban Futures, tel 0708-233377

 

Filer

  • Catlaogue of Good RRI Practices