Urban Evening-time: Sami Niemelä

Hur fungerar den uppkopplade staden?
Sami Niemelä är en designer och tänkare från Helsingfors, där han driver Nordkapp, som arbetar med form, strategi, kommunikation och teknologi i relationen mellan staden och oss invånare. Samtalet kommer att ta sin utgångspunkt i projektet Urbanflow Helsinki, som beskrivits som ett operativsystem för staden. Hur förändras det urbana livet av att vävas in i nätet? Staden är redan ett ständigt flöde av information, där trafik, resursförbrukning, och vi invånare med mobil i hand kan ses som en stor, urban jättedator. Så istället för att fråga oss vad vi och våra datorer kan göra för staden, vad kan staden göra om vi ser den som informationssystem?

Samtalet produceras och presenteras av Björn Ehrlemark och Carin Kallenberg (Arkitekturens Grannar) i samarbete med Mistra Urban Futures och Visual Arena Lindholmen. Samtalet hålls på engelska. Lätt förtäring och förfriskningar serveras.

Datum: 20 november
Tid: 11.30-13.00
Plats: Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12, Göteborg
Anmälan är stängd

Vad är Arkitekturens Grannar?
Till Arkitekturens Grannar kommer gäster som arbetar med arkitektur, design och städer, men som i sin verksamhet går bortom att rita och bygga. http://arkitekturensgrannar.se

Frågor? Kontakta Arkitekturens Grannar, arkitekturensgrannar@gmail.com

Urban Lunch-time den 20 november ersätts alltså med Urban Evening-time.

Boka in följande datum för hösten:
• 11 december

Vi bjuder på lunch och är tacksamma om du avanmäler dig eller skickar en vän om du får förhinder!

Välkommen!

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Ulrica Gustafsson, Event manager at ulrica.gustafsson@chalmers.se.