(1)

Urban Research: Från avfalls-hantering till avfallsförebyggande

I det europeiska avfallsdirektivet definieras avfallsförebyggande som åtgärder som vidtas innan ett material eller en produkt blivit till avfall. 

Förebyggande ses av ansvariga myndigheter på både EU- och nationell nivå som det mest effektiva sättet att minska den betydande miljöpåverkan som produktion och hantering av avfall medför. På detta Urban Research berättar medverkande forskare om resultaten från forskningsprojektet Från avfallshantering till avfallsförebyggande, finansierat av Formas. Syftet med projektet har varit att förstå och förklara hur avfallsförebyggande görs i praktiken, och av vem. 

Det kanske viktigaste resultatet från projektet är att avfallsförebyggande inte handlar om avfall: Avfall uppstår vid varje steg i en produkts eller en tjänsts livscykel: Från design, till resursutvinning, produktion, konsumtion, och slutligen avfallshantering. Det betyder att avfallsförebyggande också behöver äga rum vid var och ett av dessa steg. Det är en lite förrädiskt självklar slutsats. 

Förebyggande börjar med att tänka på avfallet som kommer att uppstå under produktion och konsumtion. Vilket leder till frågan forskarna föreslår att vi alla ställer oss inför produktion och konsumtion: Är det värt avfallet?

Vi välkomnar personer som arbetar med och forskar kring avfallsfrågor och samhällsfrågor. 

Läs slutrapporten

Tid och plats

Datum: Tisdag 15 maj
Tid: 13.00-16.45 - Därefter är de som vill välkomna på After Work på Levantine, Aschebergsgatan 22
Plats: Göteborgs Universitet, Universitetsplatsen 1, Vasaparken, hållplats Vasaplatsen

Anmälan: Senast 11 maj

Anmäl dig här

För frågor om evenemanget kontakta Maria José Zapata Campos, mj.zapata@handels.gu.se, 031-786 1555, eller Patrik Zapata, patrik.zapata@spa.gu.se.        

Program

Moderator: Anette Svingstedt, Lunds Universitet

Välkomna 
Margareta Forsberg, Plattformsledare Göteborgs Plattformen, Mistra Urban Futures

Civilsamhället visar vägen
Maria José Zapata Campos, Management och Organisation, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Förebygga avfall – från projekt till permanent verksamhet i Göteborgs Stad 
Karin Nielsen, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Den avfallsförebyggande staden
Richard Ek, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Avfallsförebyggande – om hinder och upplåsning
Anette Svingstedt, Lunds Universitet och Hervé Corvellec, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Städer, institutionella entreprenörer och nya hållbarhetspolicies
Patrik Zapata, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Att ställa frågan: Är det värt avfallet? Diskusion och frågor.
Hervé Corvellec, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet 

 


 

URBAN RESEARCH ÄR EN SEMINARIEFORM SOM INLEDS MED EN INTRODUCERANDE FÖRELÄSNING OM ETT SPECIFIKT ÄMNE. DÄREFTER DELTAR ALLA I EN DISKUSSION OM OLIKA FRÅGESTÄLLNINGAR OCH DELA KUNSKAP. FÖR DIG SOM ÄR FORSKARE, PRAKTIKER ELLER INTRESSERAD AV ÄMNET.

 

 

Filer

  • Presentation Från avfallshantering till avfallsförebyggande 1
  • Presentation Från avfallshantering till avfallsförebyggande 2

Göteborgs Universitet

Universitetsplatsen 1, Vasaparken

Hållplats: Vasaplatsen